CE-markering

De normen die gelden voor verven worden opgedeeld volgens het type ondergrond. Met uitzondering van de oppervlaktebeschermingssystemen voor beton die voldoen aan de norm NBN EN 1504-2, vallen deze verven niet onder de CE-markering.

Applicatie van verven

De TV 249 levert heel wat informatie over de voorbereiding van de ondergrond en het verven ervan. Ze bevat ook aanwijzingen voor de specificatie van een ondergrond (vlakheid, aantal toegelaten gebreken, …) naargelang de afwerking die moet worden voorzien (o.m. glanzende of matte verf). Een webinar geeft toelichting bij de afwerkingsniveaus van de verven die beschreven worden in de TV 249.

De digest 14 geeft de specifieke vuistregels weer voor het overschilderen van binnenbepleisteringen.

Er zijn specifieke artikels met aanvullende informatie over het verven van aluminiumramen (Hoe elementen uit aluminium ter plaatse (over)schilderen? ) en pvc (wordt binnenkort gepubliceerd).

Aandachtspunten bij de verfkeuze

De normen die de technische prestaties van de verven bepalen, worden opgedeeld volgens het type ondergrond.

Zo kunnen we bijvoorbeeld de volgende normen aanhalen:

  • De norm NBN EN 13300 - Watergedragen verven voor binnengebruik.
  • De norm NBN EN 927-1 - Afwerkingen voor buitenschrijnwerk in hout.
  • De norm NBN EN 1062-1 - Buitenverven voor metselwerk en beton
  • De norm NBN EN ISO 12944 – Vloeibare verven voor staal en gegalvaniseerd staal

De norm NBN EN 16566 gaat over schildersplamuur. Een artikel geeft de stand van zaken weer over de belangrijkste elementen van deze norm.

Tal van artikels helpen de aannemer bij de verfkeuze (prestaties die moeten worden nagestreefd naargelang de behoefte, aandachtspunten, etc.):

  • Binnenverven

De criteria van de norm NBN EN 13300 zijn terug te vinden in de TV 249. De afspoelbaarheid van een verf wordt ingeschat op basis van zijn weerstand tegen vochtige wrijving. Bepaalde schadeverschijnselen en aandachtspunten komen eveneens aan bod in het artikel Gipspleisters overschilderen.

  • ETICS

Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de waterdampdoorlatendheid van verf (zie artikel Verven voor ETICS)

  • Beton

We onderscheiden de verven voor beton en de oppervlaktebeschermingssystemen. Er gelden meer en strengere criteria voor beschermingssystemen (zie artikel Toepassing van verf op betonnen ondergronden. ). Bepaalde ondergronden of oppervlaktebehandelingen laten een transparante bescherming toe (Zijn transparante behandelingen voor zichtbeton doeltreffend?)

  • Schrijnwerk

De afwerkingen voor hout worden voornamelijk ingedeeld volgens de toegelaten vervorming van de ondergrond en hun uitzicht (transparant, ondoorschijnend, …) (zie artikel Afwerkingen voor buitenhoutwerk: naar een classificatie op basis van het toepassingsgebied).

Het verouderingsgedrag kan afhankelijk zijn van meerdere factoren, zoals de dikte of de aard van het bindmiddel: Duurzame afwerkingen voor houten buitenschrijnwerk, Veroudering van afwerkingen voor houten buitenschrijnwerk.

  • Metselwerk

De criteria van de norm NBN EN 1062 zijn terug te vinden in de TV 249. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de waterdampdoorlatendheid van verf volgens het type ondergrond. De volgende artikels illustreren deze punten; zie o.a.

Welk baksteenmetselwerk kan overschilderd worden?

Nieuwe aandachtspunten voor verf op buitenmetselwerk uit baksteen.

  • Staal en gegalvaniseerd staal

De dikte en de aard van de verf zijn essentiële kenmerken om bescherming tegen corrosie te garanderen: Hoe corrosiewerende verven ter plaatse aanbrengen?

Verven in donkere kleuren is niet zonder risico. Een artikel geeft een update over dit onderwerp.

Voor vragen in verband met VOS-inhoud en -emissies kunnen volgende artikels worden geraadpleegd: Ecologische houtafwerkingen. en Verven: van een lage VOS-inhoud naar een lage VOS-emissie. Wij verwijzen ook naar de AN rond luchtkwaliteit: Ventilatie & Indoor Air Quality.