Beschikkingen van de Europese Commissie

Terug naar : basisbegrippen en beoordeling

Onderstaande tabel geeft de verschillende referentie-documenten in het kader van de Bouwproductenrichtlijn (CPD) gerelateerd aan brandpreventie. De materialen weergegeven in de tabellen « Deemed to satisfy » van deze beschikkingen dienen beschouwd te worden als behorend aan de klasse in kwestie, zonder daarbij deel te nemen aan een proef.

Referentie

Inhoud

 

Brandreactie

Beschikking van de Commissie van 4 oktober 1996 tot vaststelling van de lijst van producten die behoren tot de klasse A 'geen bijdrage tot de brand' van Beschikking 94/611/CE ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde producten

(96/603/EG)

Lijst van producten 'Deemed to satisfy' behorende tot de brandreactie klasse A.

Gewijzigd door de Beschikking van de Commissie van 26 september 2000 (2000/605/CE)

nl_1996D0603 _reaction.pdf

(Nederlands)

ec_dec_1996-603 _reactiontofire_en.pdf

(Engels)

Beschikking van de Commissie van 26 september 2000 houdende wijziging van Beschikking 96/603/EG tot vaststelling van de lijst van producten die behoren tot de klassen A "geen bijdrage tot de brand" van Beschikking 94/611/EG ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde producten (2000/605/EG)

In deze beschikking wordt de lijst 'Deemed to satisfy' geactualiseerd volgens de nieuwe Euroklassen. De oude klasse A wordt vervangen door de brandreactieklassen A1 en A1FL.

ec_dec_2000-605 _amdreaction tofire_nl.pdf (Nederlands)

Dec2000-605_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 17 januari 2003 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten (2003/43/EG)

De tabellen met die beschikking vermelden de bouwproducten en/of bouwmaterialen die voldoen aan alle eisen van de prestatiekarakteristiek «Brandreactie» (bepaald in de Beschikking 2000/147/CE), zonder dat proeven dienen uitgevoerd te worden; het gaat voornamelijk over de brandreactiekarakteristieken voor platen op basis van hout.

ec_dec_2003-43 _notest_nl.pdf (Nederlands)

ec_dec_2003-43 _notest_en.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 7 augustus 2003 tot vaststelling van de klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde bouwproducten (2003/593/CE).

De voorgestelde tabellen in deze beschikking sommen de producten en/of bouwmaterialen op die voldoen aan het geheel van de eisen voor de prestatiekarakteristiek “reactie bij brand” (beschreven in de Beschikking 2000/147/CE), zonder nood aan een proef. Het betreft reactie bij brand karakteristieken voor platen met pleisterbedekking, versierde (hoge druk) gelaagde platen en gebinthout.

Dec2003-593_NL.pdf (Nederlands)

Dec2003-593_EN.pdf (Engels)

 

Beschikking van de Commissie van 9 augustus 2005 tot vaststelling van de prestatieklassen m.b.t. de reactie bij brand van bouwproducten (2005/610/CE).

De voorgestelde tabellen in deze beschikking sommen de producten en/of bouwmaterialen op die voldoen aan het geheel van de eisen betreffende de prestatiekarakteristiek « reactie bij brand » (beschreven in de Beschikking 200/147/CE), zonder nood aan een proef. Het betreft reactie bij brand karakteristieken voor gelijmd-gelamelleerd, gelaagde vloerbekledingen, elastische vloerbekledingen en textiel vloerbekledingen.

Dec2005-610_NL.pdf (Nederlands)

Dec 2005-610_EN.pdf (Engels)

 

Beschikking van de Commissie van 6 maart 2006 tot vaststelling van de prestatieklassen m.b.t. de reactie bij brand voor bepaalde bouwproducten (2006/213/CE).

De voorgestelde tabellen in deze beschikking sommen de producten en/of bouwmaterialen op die voldoen aan het geheel van de eisen betreffende de prestatiekarakteristiek « reactie bij brand » (beschreven in de Beschikking 200/147/CE), zonder nood aan een proef. Het betreft reactie bij brand karakteristieken voor houten vloeren, lambrisering en buitenbekleding van massief hout.

Dec2006-213_NL.pdf (Nederlands)

Dec2006-213_EN.pdf (Engels)

 

Gedelegeerde verordening (EU) 2016/364 van de Commissie van 1 juli 2015 betreffende de indeling van bouwproducten in klassen van materiaalgedrag bij brand overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze verordening vervangt de vorige ingetrokken beslissingen (2000/147/CE, 2003/632/CE en 2006/751/CE).  Ze beschrijft de verschillende brandreactieklassen X, XFL, XL en Xca en voegt de criteria toe voor de klassen F, FFL, FL et Fca.

2016-364_NL_Gedelegeerde verordening.pdf

2016-364_EN_Delegated regulation.pdf

Brandweerstand

Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake de indeling van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken en delen daarvan in klassen van materiaalgedrag bij brand (2000/367/EG)

Deze beschikking definieert de beproeving en de criteria voor classificatie van de weerstand bij brand voor verschillende dragende en niet-dragende elementen, ventilatie-systemen en technische installaties.

De voornaamste karakteristieken is het draagvermogen, de integriteit en de isolatie. Andere karakteristieken zijn gedefinieerd (10 in totaal).

nl_2000D0367 _resistance.pdf (Nederlands)

ec_dec_2000-367 _resistance_en.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 27 augustus 2003 m.b.t. de wijziging van de beschikking 2000/367/CE betreffende het opstellen van een classificatiesysteem voor de brandreactie van bouwproducten (2003/629/CE)

Deze beschikking wijzigt de bijlage van de Beschikking 2000/367/CE en voegt de klassen toe voor de bekledingen en de bedekkingen van de muren en plafonds (K) betreffende de gebruikte producten in de rook- en warmte controlesystemen

Dec2003-629_NL.pdf (Nederlands)

Dec2003-629_EN.pdf (engels)

Beschermingsvermogen tegen brand

Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1291/2014 van de commissie van 16 juli 2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van plaatmaterialen op houtbasis die vallen onder EN 13986 en massief houten lambrisering die valt onder EN 14915, met betrekking tot hun beschermingsvermogen tegen brand wanneer zij worden gebruikt als bekleding voor wanden en plafonds.

De voorgestelde tabellen in deze verordening sommen de producten op houtbasis op die voldoen aan het geheel van de eisen betreffende de prestatiekarakteristiek “Beschermingsvermogen tegen brand” (K2) zonder nood aan een proef.

Gelegeerde verordening (NL)

Delegated regulation (EN)

Prestatie ten overstaan van een externe brand

Beschikking van de Commissie van 6 september 2000 tot uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot het brandgedrag aan de buitenzijde van dakbedekkingen (2000/553/EG)

Deze beschikking geeft een lijst 'Deemed to satisfy' van dekbedekkingsproducten die kunnen worden geacht te voldoen aan alle vereisten ten aanzien van het prestatiecriterium 'brandgedrag aan de buitenzijde' op voorwaarde dat aan alle nationale voorschriften inzake het ontwerp en de uitvoering van werken wordt voldaan.

ec_dec_2000-553 _roof_nl.pdf
(Nederlands)

Dec2000-553_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 21 augustus 2001 tot uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot de indeling van het gedrag van daken en dakbedekkingen bij een brand vanaf de buitenzijde (2001/671/EG)

Die beslissing geeft de brandweerstandsklassen (voor een buitenbrand) van daken en dakbedekkingen voor de drie proefmethoden van de norm vermeld in het rapport CR 1187:2001. De daken bestaande uit producten en materialen zoals beschreven in de Beschikking 2000/553/CE behoren tot de klassen BROOF zonder dat proeven moeten worden uitgevoerd.

Gewijzigd door de Beschikking van de Commissie van 22 november 2005 (2005/823/CE)

ec_dec_2001-671 _roof_ext_nl.pdf (Nederlands)

Dec2001-671_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 25 mei 2005 m.b.t. tot het opstellen van prestatieklassen voor daken en dakbedekkingen blootgesteld aan brand (van buitenaf) voor bepaalde bouwproducten (2005/403/CE)

Deze beschikking herneemt een tabel van producten en/of bouwmaterialen die beantwoorden aan het geheel van de eisen m.b.t. de karakteristieken van brandweerstandprestaties voor brand van buitenaf zonder nood aan een proef. Het betreft ijzeren dakplaten bedekt met plastisol.

Dec2005-403_NL.pdf (Nederlands)

Dec2005-403_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 22 november 2005 betreffende de prestatie voor dakbedekkingen blootgesteld aan brand (van buitenaf) (2005/823/CE)

Deze beschikking vervolledigt de Beschikking 2001/671/CE door toevoeging van de prestatieclassificatie voor daken en dakbedekkingen blootgesteld aan brand van buitenaf (volgens methode 4 van de ENV 1187).

Dec2005-823_NL.pdf (Nederlands)

Dec2005-823_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 4 september 2006 mbt het opstellen van de prestatieklassen voor daken en dakbedekkingen blootgesteld aan brand (van buitenaf) voor bepaalde bouwproducten (2006/600/CE)

Deze beschikking herneemt een tabel van bouwproducten en/of bouwmaterialen die beantwoorden aan het geheel van de eisen m.b.t. de karakteristieken van brandweerstandprestaties voor brand (van buitenaf) zonder nood aan een proef. Het betreft sandwichpanelen met dubbele schil en metalen buitenbedekking.

Dec2006-600_NL.pdf (Nederlans)

Dec2006-600_EN.pdf (Engels)

Opmerking: de documenten van de Europese richtlijnen en beslissingen zijn ook beschikbaar in elektronisch formaat (HTML-document en/of PDF-bestand) op de site van de Europese Unie