De brandreactie is het gedrag van een bouwproduct dat – door zijn eigen ontbinding – het vuur waaraan het blootgesteld
is aanwakkert in specifieke omstandigheden.

De Belgische norm (NBN S 21-203) en zijn 5 klassen (A0, A1, A2, A3 of A4) zijn definitief niet meer van toepassing sinds 1 december 2016.

Sinds 1 december 2016 is de Europese brandreactieclassificatie van toepassing volgens de Belgische reglementering. Ze onderscheidt zeven hoofdklassen (A1, A2, B, C, D, E en F), met de volgende toevoegingen:

  • de klasse s voor de rookontwikkeling (s1 en s2 voor vloerbekledingen; s1, s2 en s3 voor andere bouwproducten)
  • de klasse d voor de vorming van brandende druppels en deeltjes (d0, d1 en d2 voor alle producten, behalve
    vloerbekledingen)
  • de klasse ‘FL’, ‘L’ of ‘ca’, respectievelijk voor vloerbekledingen, lineaire isolatieproducten voor leidingen en elektrische kabels


Bovendien bestaan er drie niveaus van thermische belasting met betrekking tot de ontwikkeling van de door proeven te simuleren brand : laagmiddelmatig en hoog. Deze drie belastingsniveaus vertegenwoordigen drie mogelijke brandfasen in het gebouw. Voor de beoordeling van de producten met een laag en hoog niveau, zijn de proefmiddelen gemeenschappelijk voor alle materialen. Daarentegen wordt een onderscheid gemaakt voor de kwalificatie van de brandreactie met een middelmatig belastingsniveau.

 

BOUWPRODUCTEN

Vloeren

Andere producten

Lage belasting

Belasting door contact met een kleine vlam (NBN EN ISO 11925-2)

Middelzware belasting

Stralingsbelasting ten gevolge van de stroming van warme gassen onder het plafond (NBN EN ISO 9239-1)

Belasting door contact met de vlam van een brandend geïsoleerd voorwerp (NBN EN 13823)

Hoge belasting

Algemene verbranding van brandbare stoffen van het lokaal

Die 5 proefmethoden zijn verbonden met twee andere die de classificatie (NBN EN ISO 13501-1), de conditionering en de keuze van de ondergrond (NBN EN ISO 13238) behandelen volgens onderstaand schema :

Die 5 proefmethoden zijn verbonden met twee andere die de classificatie behandelen (EN ISO 13501-1) en de conditionering en keuze van de ondergrond (EN ISO 13238)

Onderstaande tabel vermeldt de verschillende normen:

NBN EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
NBN EN 13238 Reaction to fire tests for building - Conditioning procedures and general rules for selection of substrates
NBN EN ISO 1182 Reaction to fire tests for building and transport products - Non-combustibility test (ISO/DIS 1182:2008)
NBN EN ISO 1716 Reaction to fire tests for building and transport products - Determination of the heat of combustion (ISO/DIS 1716:2008)
NBN EN ISO 9239-1 Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source (ISO/DIS 9239-1:2008)
NBN EN ISO 11925-2 Reaction to fire tests - Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO/DIS 11925-2:2009)
NBN EN 13823 Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

Link naar CEN/TC 127 om het statuut van die normen die in ontwikkeling zijn te hebben.

De bouwmaterialen worden geklasseerd in de Klasse A1 en A2 nadat ze met succes onderworpen werden (indien die materialen slechts een zeer beperkte bijdrage tot de brand leveren) aan het hoogste belastingsniveau (volledig ontwikkelde brand). De twee proeven die voor de toekenning van die klassen gebruikt worden, zijn:

  • de cilindervormige oven, NBN EN ISO 1182
  • de calorimeterfles voor de meting van de warmteinhoud NBN EN ISO 1716

De Klassen B, C en D worden toegepast voor de producten die, wanneer ze worden onderworpen aan de proef door contact met een kleine vlam (laag belastingsniveau), een minimale prestatie hebben geleverd (blootstelling gedurende 15 seconden voor vloeren en 30 seconden voor de andere producten). Vervolgens beslissen de resultaten van de proef op middelmatig niveau omtrent de bekomen klasse, afhankelijk van de overschreden drempels. Er bestaan twee proeven :

  • het stralingspaneel NBN EN ISO 9239-2 voor vloeren
  • de SBI-proef (Single Burning ItemNBN EN 13823 voor de andere producten

 

Proefpost van een geïsoleerd voorwerp bij brand (“SBI” - NBN EN 13823).

Een falen bij de toegang tot D leidt tot een klassering in E. De Klasse E wordt toegekend door middel van de proef met de kleine vlam (NBN EN ISO 11925-2). Het voldoen aan het criterium verbonden met deze proef stemt overeen met de minimale brandreactieprestatie.


De Klasse F ten slotte typeert de producten die geen enkele brandreactieprestatie vertonen.

Er worden nog aanvullende aspecten aan de hoofdklassen gedefinieerd met betrekking tot de bijdrage tot de brand. Het eerste aspect heeft betrekking op de rookontwikkeling ('s' voor smoke ) : s1s2 en s3 ; s3 is de categorie die geen gedefinieerde prestatiedrempel behaalt. Een tweede aspect heeft betrekking op de productie van druppeltjes ('d' voor droplets) : d0 (geen brandende druppeltjes), d1 (geen brandende druppeltjes meer dan 10 seconden) en d2 (geen in de SBI bepaalde prestatie of falen in de test met de kleine vlam).

De onderstaande tabellen vermelden alle mogelijke klassen :

A1

   

A2-s1, d0

A2-s2, d0

A2-s3, d0

A2-s1, d1

A2-s2, d1

A2-s3, d1

A2-s1, d2

A2-s2, d2

A2-s3, d2

B-s1, d0

B-s2, d0

B-s3, d0

B-s1, d1

B-s2, d1

B-s3, d1

B-s1, d2

B-s2, d2

B-s3, d2

C-s1, d0

C-s2, d0

C-s3, d0

C-s1, d1

C-s2, d1

C-s3, d1

C-s1, d2

C-s2, d2

C-s3, d2

D-s1, d0

D-s2, d0

D-s3, d0

D-s1, d1

D-s2, d1

D-s3, d1

D-s1, d2

D-s2, d2

D-s3, d2

E

E-d2

   

F

   

Brandreactie voor alle producten, andere dan vloervloerbekledingen

A1FL

 

A2FL-s1

A2FL-s2

BFL-s1

BFL-s2

CFL-s1

CFL-s2

DFL-s1

DFL-s2

EFL

 

FFL

 

Brandreactie voor vloerbekledingen