De verlichtingssector heeft de laatste jaren een snelle evolutie doorgemaakt door de komst van nieuwe technologische oplossingen (ledverlichting, intelligent beheer, invloed van de lichtkwaliteit op de mens ...). De normalisatie op het vlak van verlichting speelt een belangrijke rol bij de omkadering van deze veranderingen.

Normen

Bekijk de bouwnormen die gerelateerd zijn aan de Normen-Antenne 'Verlichting'.

Ga naar normen

Publicaties

Bekijk de publicaties die gerelateerd zijn aan de Normen-Antenne 'Verlichting'.

Ga naar publicaties

De normen vormen referentiedocumenten en worden op wettelijk vlak beschouwd als de regels van de kunst of van goed vakmanschap. Het volledig naleven van deze normen geeft aanleiding tot een vermoeden van technische kwaliteit. Een norm kan evenwel als basis dienen voor een regelgeving. Dit geldt met name voor de geharmoniseerde Europese normen die, wanneer deze betrekking hebben op bouwproducten, een verplicht karakter krijgen. Verschillende instellingen, waaronder het IBE-BIV, het CEN en de CIE, zijn de actoren voor de normalisatie op het vlak van verlichting.

Normalisatie uitgelegd

Artikel uit instALLICHT magazine (juli 2017), Lichtmagazine voor professionals.

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je nog een vraag voor de Normen-Antenne 'Verlichting'? 
We staan je graag bij om normen beter te begrijpen en toe te passen.

Verlichting - Nieuws