Milieu-impact en circulaire economie

Terug naar : normen voor mortel en betongranulaat

Milieu-impact en circulaire economie

Als het meest gebruikte materiaal in de bouwsector speelt beton een belangrijke rol bij het verkleinen van de ecologische voetafdruk van gebouwen. In het verleden was de cementindustrie verantwoordelijk voor een aanzienlijke CO2-uitstoot bij de productie van klinker, een essentiële verbinding in cement. Het aandeel klinker in cement en beton is nu afgenomen, waardoor de ecologische voetafdruk van beton wordt verkleind. Beton wordt ook groener door het gebruik van gerecycleerde granulaten en artificiële granulaten. Ook zijn er kansen om de betonkringloop beter te sluiten in het kader van de circulaire economie door gebruik te maken van verschillende technologieën.

Levenscyclusanaluse (LCA)

Wat de milieu-impact betreft, is er momenteel een goed ontwikkeld normatief kader dat het mogelijk maakt om de effecten van de productie, het gebruik en het einde van de levensduur van beton of mortel in te schatten. Dankzij LCA, door specialisten of met behulp van tools als TOTEM kan men inzicht krijgen in de belangrijkste bijdragen en impactcategorieën. Deze online tool is sinds 2018 gratis beschikbaar op de site https://www.totem-building.be en kan gebruikt worden door elke bouwprofessional met kennis van levenscyclusanalyses (LCA).

Gebruik van gerecycleerde en artificiële granulaten

Het hergebruik van gesloopt en gerecycleerd beton in nieuwe betontoepassingen ligt bijna voor de hand. De mogelijkheden om betongranulaat toe te passen in nieuw beton zijn goed beschreven in de normen NBN EN 206 et NBN B 15-001 en worden ondersteund door heel wat wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Ook voor andere recyclagestromen (bv. hergebruikt zand of artificiële granulaten) zijn er ook mogelijkheden voor recyclage, alhoewel er nog wat meer voorstudies nodig zijn.

Gebruik van andere cementsoorten en bindmiddelen, andere manieren om circulair beton te maken.

Niet alleen door het gebruik van gerecycleerde granulaten kan de milieu-impact van beton verminderd worden. Het significante gebruik in België van cement zoals CEM III hoogovenslakkencement heeft het mogelijk gemaakt om de impact van beton al vele jaren te beperken, maar de toevoegingen of het gebruik van andere nieuwe bindmiddelen zou toelaten nog verder te gaan.

Bij Buildwise lopen al jaren diverse onderzoeken in deze richting.