Thermische isolatie van wanden

De belangrijkste normen voor de berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden (U-waarden) zijn de volgende:

Opmerking: in 2024 werd de norm NBN B 62-002 (2008) vervangen door de Belgische bijlagen bij de normen NBN EN ISO 10456, NBN EN ISO 6946, NBN EN ISO 10077-1, NBN EN 1745 en NBN EN 13789. 

Download: Catalogus van indicatieve U-waarden voor een aantal gangbare wanden

Thermische isolatie van een spouwmuur.

Luchtdichtheid van gebouwen

De meting van de luchtdichtheid van gebouwen wordt uitgevoerd in overeenstemming met de norm NBN EN ISO 9972 (2015).

De Technische specificaties STS P-71-3 beschrijven bepaalde aspecten van de meting en vormen de basis voor een kwaliteitskader.

Verschillende aspecten van ISO 9972 worden uitvoerig behandeld in de volgende publicaties :

Infraroodthermografie

Er bestaan een norm met betrekking tot de infraroodthermografie van gebouwen:

  • NBN EN ISO 6781-1 (2023) - Prestaties van gebouwen - Detectie van hitte-, lucht- en vochtonregelmatigheden in gebouwen door middel van infraroodmethoden - Deel 1: Algemene procedures (ISO 6781-1:2023) 

De kwalificatie van het personeel is onderhevig aan verschillende normen:

  • NBN EN ISO 9712 (2022) Niet-destructief onderzoek - Kwalificatie en certificatie van het personeel
  • NBN EN ISO 6781-3 (2016) Infrared methods - Qualifications of equipment operators.

Wat de thermografie van machines betreft, kunnen we de volgende normen vermelden:

  • ISO 18434-1 (2008) Condition monitoring and diagnostics of machines - Thermography - Part 1: General procedures
  • NBN ISO 18434-2 (2021) Conditiebewaking en diagnose van machinesystemen — Thermografie — Deel 2: Beeldinterpretatie en diagnostiek
  • ISO 18436-7 (2014) Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 7: Thermography.

Andere normen

  • NBN EN ISO 10211 (2017) Thermal bridges in building construction - Detailed calculations
  • NBN EN ISO 14683 (2017) Thermal bridges in building construction - Simplified methods and default values
  • NBN EN ISO 10456 (2008) Getabelleerde ontwerpwaarden en procedures voor de bepaling van de opgegeven en nuttige thermische waarden
  • NBN EN ISO 13370 (2017) Heat transfer via the ground - Calculation methods