NBN EN ISO 10534-1 : Acoustique - Détermination du facteur d'absorption acoustique et de l'impédance acoustique à l'aide du tube d'impédance - Partie 1: Méthode du taux d'ondes stationnaires (ISO 10534-1:1996).

Norm NBN-EN-ISO-10534-1-FR

Bestel de papieren versie van deze publicatie

Uniquement disponible en ligne
Papieren publicatie bestellen

Meer normen

Download een van de 1200 bouwnormen die beschikbaar zijn bij Buildwise of kom meer te weten over de huidige normen en regelgeving in de volgende gebieden via onze normen & regelgeving.