Naar hoofdinhoud

Onze databank met bouwdetails bevat meer dan 450 2D- en 3D-constructiedetails en bouwkundige tekeningen, klaar voor gebruik in jouw plannen. Ontdek het snel!

Het kunnen beschikken over goede materialen en systemen, met correct begrootte technische prestaties, is belangrijk voor de bouwsector. Daarom stelt Buildwise zijn laboratoria ter beschikking van de industrie om producten te helpen innoveren, optimaliseren en technisch correct te evalueren. Bovendien bieden de verschillende Gewesten verscheidene financiële steunmaatregelen aan.

De proeven die uitgevoerd worden door de laboratoria van Buildwise vallen onder een kwaliteitsmanagementsysteem dat ISO 9001 gecertificeerd is. Een groot aantal van deze proeven wordt bovendien door BELAC (certificaat n° 042-TEST) geaccrediteerd op basis van de eisen die vastgelegd worden in de NBN EN ISO 17025. Daarnaast is Buildwise door BELAC geaccrediteerd voor een aantal berekeningen (certificaat n°42-INSP) op basis van de eisen vastgelegd in NBN EN ISO 17020. Voor een deel van de proeven en berekeningen is Buildwise eveneens aangemeld door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie voor de CE-markering in het kader van de Bouwproductenverordening (Verordening nr. 305/2011).