Het kunnen beschikken over goede materialen en systemen, met correct begrootte technische prestaties, is belangrijk voor de bouwsector. Daarom stelt Buildwise zijn laboratoria ter beschikking van de industrie om producten te helpen innoveren, optimaliseren en technisch correct te evalueren. Bovendien bieden de verschillende Gewesten verscheidene financiële steunmaatregelen aan.

De proeven die uitgevoerd worden door de laboratoria van Buildwise vallen onder een kwaliteitsmanagementsysteem dat ISO 9001 gecertificeerd is. Een groot aantal van deze proeven en berekeningen worden bovendien door BELAC (certificaat n° 042-TEST) geaccrediteerd op basis van de eisen die vastgelegd worden in de NBN EN ISO 17025. Voor een deel van de proeven en berekeningen is Buildwise eveneens aangemeld door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie voor de CE-markering in het kader van de Bouwproductenverordening (Verordening nr. 305/2011).

Ontdek de Buildwise testinstallaties!