Aanpasbaar bouwen - CALA

Terug naar : onderzoeksprojecten
"Aanpasbaar bouwen" wil een antwoord bieden op de uitdagingen van de vergrijzende bevolking en mensen met een beperking, door het aanbod van aanpasbare woningen te ontwikkelen.

Bron: "Shutterstock"

Het aanpassingsvermogen van woningen komt tegemoet aan een groeiende behoefte van gebruikers van gebouwen. Deze behoefte hangt samen met het toenemende belang dat wordt gehecht aan de inclusie van mensen met beperkte mobiliteit in de samenleving. Een behoefte die wordt versterkt door demografische veranderingen en de vergrijzing van de bevolking. Veel ouderen spreken de wens uit om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen met behoud van hun veiligheid en wooncomfort. Huisvesting laat dit echter vaak niet toe en is niet aangepast aan deze veranderende behoeften. Aanpasbaar bouwen is van bij het begin ontworpen om zich aan te passen aan de evolutie van de mobiliteit van de bewoner zonder grote werken of hoge kosten te moeten uitvoeren. 
 
Om deze uitdaging aan te gaan en de bouwsector te helpen in deze richting te evolueren, werd in 2008 het consortium "Aanpasbaar bouwen" opgericht in een samenwerking tussen de bouwsector en de toegankelijkheidssector, met de steun van twee opleidingsorganisaties. De Waalse regering steunt dit initiatief in het kader van haar huisvesting en sociaal actiebeleid. 
 
De doelstellingen van het platform zijn het ondersteunen van het ontwerp en de bouw van aanpasbare woningen die kunnen evolueren om het hoofd te bieden aan de mobiliteitsproblemen die tijdens het leven worden ondervonden, als gevolg van leeftijd of handicap. Het consortium heeft verschillende tools ontwikkeld om de sector te ondersteunen, waaronder de gids voor het ontwerpen van een aanpasbare woning, een referentiedocument met de criteria waaraan moet worden voldaan en levert een ondersteuning op maat bij het begeleiden van projecten die gericht zijn op het integreren van de aanpasbaarheid. 

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten