Aanpassing bouwsector aan klimaatverandering - ClimateChangeResilience

Terug naar : onderzoeksprojecten
De gebouwen moeten evolueren om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Maar hoe ? Dit project roept deze netelige vraag op.

Source : 'Shutterstock'

Klimaatverandering is een tastbare realiteit. De eerste prioriteit van de mensheid moet zijn om de omvang van deze klimaatverandering te beperken door een koolstofneutrale samenleving te ontwikkelen, dit is het begrip mitigatie. De bouwsector in België moet zijn steen bijdragen aan het gebouw. Maar zelfs als de uitstoot van broeikasgassen vandaag tot nul zou worden teruggebracht, is de klimaatverandering al aan de gang en zal deze nog tientallen jaren voelbaar blijven. Vandaar het belang, of liever de absolute noodzaak, om ons vandaag voor te bereiden om het onder ogen te zien. Dit is het begrip adaptatie. 
 
Er rijzen veel vragen. Wat zijn de verwachte effecten van klimaatverandering in België en wat zijn de waarschijnlijke effecten op bestaande constructies en hun pathologieën? Hoe kunnen we vandaag gebouwen, buurten en steden ontwerpen en bouwen die bestand zijn tegen de klimaatverandering van morgen? Al deze vragen doen zich voor in zeer uiteenlopende domeinen zoals de intensiteit en frequentie van regen en droogte, wind, periodes van hittegolven, de impact op de luchtkwaliteit, de vermenigvuldiging van insecten, … 

Deze vragen zijn vandaag de dag nog grotendeels open, omdat niemand de toekomst precies kent. Wel is het mogelijk om de evolutie van de kennis in het veld op de voet te volgen en je te interesseren voor de manier waarop met deze vragen wordt omgegaan op nationaal en internationaal niveau, in eerste instantie op het niveau van klimaatmodellering. 
 
Het interne project "Climate Change Resilience" heeft de verschillende Buildwise-laboratoria in staat gesteld een beter begrip te ontwikkelen van de manier waarop klimaatverandering wordt bestudeerd en gemodelleerd door de teams die op dit gebied werken. Zo zijn contacten gelegd op academisch niveau. De ervaring van andere landen met soortgelijke kwesties zou kunnen worden verzameld. De eerste praktische resultaten, met name over de klimaatmodellen waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van gebouwen, zijn verzameld. 
 
Dit project vormt een eerste benadering van dit onderwerp die in elk van de betrokken thema's zal moeten worden uitgediept. Het onderwerp adaptatie aan klimaatverandering zal de komende jaren onvermijdelijk relevant blijven en zelfs aan belang winnen op alle terreinen van de bouw en de samenleving in het algemeen. 

Ontdek op 32 paginas hoe gebouwen zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering

Artikels over dit onderwerp

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten