Belgische informatieleveringsspecificaties in een BIM project - BIDS

Terug naar : onderzoeksprojecten
De Belgische standaardisering van de specificaties voor de levering van informatie vergemakkelijkt de uitwisseling tussen de verschillende actoren in het bouwproces.

In tegenstelling tot andere industriële sectoren is de productiviteit in de bouwsector de afgelopen decennia niet toegenomen. Een van de oorzaken van deze stagnatie is het effect van procesfouten als gevolg van onvoldoende informatie-uitwisseling tussen belanghebbenden door de versnippering van de sector samengesteld door ontwerpers, aannemers, onderaannemers en materiaalproducenten. 

Via de BIM-technologie biedt vergaande digitalisering een oplossing voor de bouwsector om zijn productiviteit te verhogen. Maar hoewel de controle- en simulatiesoftware "Clash" de meeste mogelijke fouten in het 3D-model elimineert, ontstaan er vaak onduidelijkheden in de informatiestroom tussen de partijen die BIM-technologie gebruiken volgens hun specifieke conventies. Een door de ene partij geleverd model kan door de andere partij niet worden gebruikt, zodat het opnieuw moet worden gemodelleerd, met tijdverlies en mogelijke fouten tot gevolg. 

In dit verband beoogt de prenormatieve studie van BIDS de noodzakelijke "standaardisatie van de specificaties voor het aanleveren van informatie" op nationaal niveau mogelijk te maken, zodat iedereen volgens dezelfde afspraken modelleert. Terwijl de Europese normalisatie de semantiek, de algemene begrippen en de beschrijving van digitale processen bepaalt, moet dit worden aangevuld met afspraken of normen die rekening houden met de specifieke lokale behoeften die overeenstemmen met de Belgische bouwwijzen.  

Het vastleggen van duidelijke normatieve afspraken over de specificaties voor de informatievoorziening, komt de hele bouwsector ten goede en schept het normatieve kader dat vele innovaties mogelijk maakt. Vrijwel alle digitale bouwprocessen kunnen veel efficiënter worden georganiseerd, met aanzienlijke economische gevolgen voor meerdere doelgroepen in de sector.

Ontdek de website van het project!

Onze publicaties over het onderwerp

In samenwerking met

Met de steun van

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten