Belgium renovates for energy efficient living! - BE REEL!

Terug naar : onderzoeksprojecten
De renovatiegraad van de Belgische residentiële gebouwen moet de komende jaren drastisch verhoogd worden!

Bron: "Shutterstock"

Het hoge energieverbruik van Belgische residentiële gebouwen leidde de Belgische regio’s, onder invloed van Europa, tot het opstellen van renovatiestrategieën voor residentiële gebouwen, waarbij gestreefd wordt naar een reductie van hun energieverbruik tot 75% in 2050.

Het hoofddoel van het BE REEL!-project is om een forse impuls aan de energetische renovatiegraad in België te geven.  Het project is gericht op 5 hefbomen: testen en verbeteren van beleidsinstrumenten, opstellen van innovatieve businessmodellen, demonstratieprojecten in partnersteden, versterken van de capaciteit van de renovatiesector, en communicatie van projectresultaten.

Buildwise is verantwoordelijk binnen het laatste thema voor 2 deelprojecten: ontwikkelen van trainingspakketten die de bouwprofessioneel up-to-date laat blijven inzake nieuwe ontwikkelingen rond energie en renovatie, en het opstellen van een uitwisselingsplatform voor goede praktijken, innovatie en expertise (www.be-renovatief.be). Het uitwisselingsplatform is gericht op aannemers, architecten, ingenieurs en professionele bouwers en ontwikkelaars. Via workshops, events en een digitaal platform worden goede praktijk en leerpaden geïnventariseerd. 

Door een bredere verspreiding van goede praktijken en innovatie en leerpaden, via workshops en conferenties, leidt het project BE REEL! naar een vergrote uitrol en marktvergroting van diepe renovaties. Veelbelovende of bewezen technieken worden zichtbaarder gemaakt voor de bredere renovatiemarkt en (lokale) administraties en beleidsactoren, en worden als zodanig gestimuleerd.

Met de steun van

In samenwerking met

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Ontdek de website van het project!

Gerelateerde projecten

Nieuws