Betaalbare en geïndustrialiseerde energieneutrale renovatieoplossingen - GigaRegioFactory

Terug naar : onderzoeksprojecten
Geïndustrialiseerde oplossingen voor de renovatie van gebouwen kunnen het aantal, de diepgang en de kwaliteit van de uitgevoerde renovaties verhogen.

Bron: "Shutterstock"

De energietransitie naar een koolstofneutrale samenleving tegen 2050 impliceert dat ons gebouwenbestand grondig moet worden gerenoveerd. Het renovatietempo van de gebouwen en de diepgang van de uitgevoerde renovaties zijn nog onvoldoende om te hopen dat dit doel tijdig wordt bereikt. 

Het GigaRegioFactory-project heeft tot doel het tempo en de diepgang van de energierenovatie van gebouwen te versnellen en hoogkwalitatieve renovaties te realiseren door middel van geïndustrialiseerde oplossingen. Het doel is om meer garanties te bieden voor de verwachte energiebesparingen door de kloof tussen het berekende theoretische verbruik en het werkelijke verbruik van het gebouw te verkleinen. Het is de bedoeling bruggen te slaan en voort te bouwen op bestaande initiatieven, met name die van de Europese transnationale beweging "EnergieSprong" die een prijsverlaging wil nastreven voor diepgaande energierenovatieoplossingen, door gebruik te maken van geprefabriceerde componenten. Deze aanpak werd opgestart in de Nederlandse sociale huisvestingssector, is vervolgens  ook uitgerold in Frankrijk, Duitsland en Italië.  Met dit project is het de bedoeling om hiervan te leren en deze aanpak over te brengen naar België . 

Het project heeft 3 hoofddoelstellingen. Ten eerste, de ontwikkeling van een open-source-instrument voor de kwalificatie van woningen om deze beter te karakteriseren en een intelligentere aggregatiestrategie te ontwikkelen om grootschalige geïndustrialiseerde renovatietrajecten te starten. Ten tweede is het de bedoeling een versnelde integratie van totaaloplossingen voor renovatie te ontwikkelen. Het laatste element beoogt de ontwikkeling van een Giga Factory industrialisatiekit voor renovatieoplossingen. 

Het project brengt partners uit Italië, België, Duitsland en Frankrijk samen en omvat woningbouwbedrijven, marktontwikkelingsorganisaties, industriëlen, ontwerp- en studiebureaus, en onderzoeks- en innovatiecentra.

Volg het project op sociale netwerken

Onze publicaties over het onderwerp

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten