Betrouwbare en duurzame kraanbanen voor havenkranen - CRAMIC

Terug naar : onderzoeksprojecten
Bij het ontwerpen van kraanbanen moet rekening worden gehouden met het dynamische gedrag van havenkranen.

Het gedrag van havenkranen, waarvan vroeger werd aangenomen dat het statisch of cyclisch was, wordt steeds dynamischer als gevolg van de omvang, de gebruiksfrequentie, de werksnelheden en de toegenomen belastingen, met schade aan de rupsbanden tot gevolg. Deze dynamische effecten zijn slecht controleerbaar en kunnen bij het ontwerp van deze installaties niet langer worden verwaarloosd. 

In deze context beoogt het CRAMIC-project, waaraan wordt deelgenomen door Grantex, Sensy, de UCLouvain en Buildwise, de ontwikkeling van een nieuwe technologie voor de kraanbanen van deze mobiele kranen die in internationale havens worden gebruikt. Dit project bestaat uit drie onderdelen: i) controle en kwantificering van het effect van dynamische effecten, ii) herontwerp en ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de sporen en iii) uitrusting van de installaties met een gegevensverzamelingssysteem om de verschuivingen in het oog te houden met het oog op het onderhoud op lange termijn. 

Buildwise levert een bijdrage aan het project via de ontwikkeling van innovatieve betonsoorten en mortels voor de ontwikkeling van nieuwe dwarsliggers en ondersteuningssystemen die zijn aangepast aan havenkranen. Deze betonsoorten en mortels worden ontwikkeld op basis van de nieuwste ontwikkelingen, met name op het gebied van additieven en structuurvezels, met bovendien een optimalisering van het korrelskelet.   

Buildwise beschikt ook over een systeem voor het meten van 3D-vervormingen met behulp van twee naast elkaar geplaatste camera's (DIC-techniek) dat, gekoppeld aan een bi-axiaal mechanisch proefstation, inzicht geeft in de mechanismen van beschadiging van de elementen door vermoeiingseffecten. Deze geavanceerde apparatuur maakt het mogelijk het structurele gedrag van de ontwikkelde materialen te analyseren.   

De expertise die Buildwise in de loop van het project heeft opgedaan, wordt ten dienste gesteld van bedrijven om de mechanismen van degradatie van de rails beter te doorgronden, de componenten ervan te optimaliseren en zo de duurzaamheid ervan te vergroten. 

En collaboration avec

Avec le soutien de

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten