BIM als een open samenwerkingsplatform - BIMy

Terug naar : onderzoeksprojecten
Een open en generiek platform dat interacties faciliteert tussen bestaande en nieuwe BIM- en GIS-applicaties via een unieke, gestandaardiseerd open API-aanpak.

Bron: "Shutterstock"

Er is een groeiende interesse in het filteren en integreren van BIM (Building Information Modelling) in hun gebouwde en natuurlijke omgeving. GIS (geografische informatiesystemen) brengt deze omgevingsfacoren in kaart en wordt gebruikt door landmeetkundige diensten en overheidsinstanties. BIM en GIS zijn echter twee verschillende werelden die voortkomen uit de specifieke behoeften. Zij delen wel bepaalde concepten en aspecten, maar hun gebruik en dynamiek verschillen grondig. Er zijn normalisatie-inspanningen geleverd om de samenwerking tussen BIM en GIS te verbeteren, 

Het BIMy-project creëerde een proof-of-concept van een mogelijk open samenwerkingsplatform om BIM-modellen te delen tussen verschillende eigenaren of gebruikers van BIM's en om hun integratie in hun fysieke en natuurlijke omgeving te vergemakkelijken, door de BIM- en GIS-aanpak te combineren.  

Het BIMy-project ontwikkelde een uniek BIM-ecosysteem bestaande uit een BIM-platform, een groep eigenaren en gebruikers van deze digitale modellen en ICT-bedrijven. Via een unieke, gestandaardiseerde API biedt deze nieuwe toepassing meerdere belanghebbenden de mogelijkheid om BIM-modellen uit te wisselen, op te slaan, en om gegevens te filteren.

Onze publicaties over het onderwerp

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten