Naar hoofdinhoud

Onze databank met bouwdetails bevat meer dan 450 2D- en 3D-constructiedetails en bouwkundige tekeningen, klaar voor gebruik in jouw plannen. Ontdek het snel!

Biobased circulaire bouw - CBCI

Terug naar onderzoeksprojecten
De biobased circulaire bouwindustrie wordt een integraal onderdeel van de bouwmarkt.
CBCI.

De bouwsector is een grote verbruiker van hulpbronnen en moet een grote ommezwaai maken om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.  Deze verandering vereist de productie van biobased materialen  en het gebruik daarvan in een circulaire benadering van de bouw. Vandaag de dag zijn circulair ontworpen bouwprojecten echter te zeldzaam, omdat verandering een geïntegreerde aanpak vereist waarbij processen, disciplines, bedrijven, wetten en regelgevingen moeten worden veranderd.  

Het doel van het project is de basis te leggen om de biobased, duurzaam ingekochte en lokale circulaire bouwindustrie een integraal onderdeel te laten worden van de bouwmarkt. Het project ontwikkelt, test en implementeert bouwelementen ontworpen met biogebaseerde materialen, eerst op kleine schaal, daarna in living labs, om hun prestaties aan te tonen, en uiteindelijk over te gaan op industriële methoden voor het opschalen van circulaire gebouwen. Deze werken zijn bronnen van ervaring met en kennis van de concepten van circulaire biobased constructie. Het zijn ook educatieve modellen voor (toekomstige) professionals om de integratie van een circulaire benadering van de bouw te bevorderen. 

Een praktische gids en een haalbaarheidsstudie completeren deze leermiddelen om professionals te begeleiden bij elke stap in het proces van hun circulaire bouwprojecten.  Er worden ook drie white papers gepubliceerd om invloed uit te oefenen op belanghebbenden die belast zijn met financiering, regelgeving (beleidsmakers) en overheidsopdrachten, met als doel een gunstig klimaat te scheppen voor de overgang naar meer circulariteit.

In samenwerking met

KU Leuven Embuild Logo Vlaanderen Black

Met de steun van

Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling Interreg 2 Seas Mers Zeeën

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?