Bouwdetails en normatieve tools om de akoestische isolatie van woningen te verbeteren - STABBS

Terug naar : onderzoeksprojecten
Visco-elastische muurstroken, zwevende dekvloeren, lokalisatie van geluidsbronnen, akoestisch classificatiesysteem: technische en normatieve tools om de akoestische kwaliteit van woningen te verbeteren.

Geluidsoverlast wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkend als een groot probleem. Daarom is het belangrijk zich ertegen te beschermen, met name door woningen doeltreffend te isoleren. Visco-elastische muurstroken geplaatst op de overgang muur/vloer en zwevende dekvloeren zijn akoestische oplossingen in volle evolutie waarmee de geluidsisolatie tussen twee woningen aanzienlijk kan verbeterd worden. Deze systemen worden steeds geavanceerder, en daarom is het belangrijk dat bouwprofessionals over de nodige hulpmiddelen beschikken om ze correct toe te passen. De eerste doelstelling van het project STABBS is om de akoestische verbetering van deze systemen te verduidelijken door middel van normen (testnormen en normen voor prestatieberekening) en om correcte uitvoeringsdetails te presenteren. 

De tweede doelstelling van het project bestaat erin de akoestische normenreeks NBN S 01-400-x aan te vullen om rekening te houden met impulsgeluiden, zoals storende knalgeluiden die in bepaalde vensters ontstaan onder invloed van temperatuurvariaties, en een akoestische classificatiesysteem op woningniveau voor te stellen. Dit laatste is bedoeld om de akoestische toestand van de woning beter zichtbaar te maken en de communicatie tussen aannemers/ontwerpers en hun klanten te vergemakkelijken. Een dergelijk systeem bestaat reeds in sommige landen en heeft een verbetering van de akoestische kwaliteit van het gebouwenbestand teweeggebracht en de ontwikkeling van nieuwe innovatieve bouwconcepten gestimuleerd. 

Op termijn zou dit systeem het mogelijk kunnen maken een akoestisch prestatiecertificaat (APC) af te geven dat zijn plaats zou kunnen vinden in het woningpaspoort dat zowel in het Vlaamse als in het Waalse Gewest wordt overwogen. 

Onze publicaties over dit onderwerp

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten