Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen - FiSaF

Terug naar : onderzoeksprojecten
Gevels moeten evolueren om prestaties te combineren en het risico van brandvoortplanting te beperken

Bron: "Shutterstock"

De tragische brand in de Grenfell Tower in Londen in juni 2017 was een van de dodelijkste branden in Europa. Deze en andere gevelbranden doen de vraag rijzen naar de gevolgen van soortgelijke branden in middelhoge en hoge gebouwen in België. 

Recente evolutie van de bouwmethoden om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, leidt tot nieuwe risico's van brandvoortplanting via de gevel. Deze omvatten de toename van de isolatiediktes en het ontwikkelen van isolatiesystemen voor het isoleren langs de buitenzijde; het verhogen van de luchtdichtheid van de gebouwschil en de verscheidenheid aan brandbare isolatiematerialen en gevelbekledingen die kunnen leiden tot potentiële nieuwe brandrisico’s. Veel brandbare materialen kunnen soms gebruikt worden in gevels van gebouwen. De ontwikkeling van nieuwe materialen zoals composietpanelen, isolatie op een biologische basis of de opkomst van houtbouw zijn allemaal voorbeelden die de brandlast van de gevels aanzienlijk verhogen. 

De brandreglementering die in België voor nieuwe gebouwen geldt is bepaald op federale niveau. Een groot deel van deze reglementering werd opgesteld in 1994. Hoewel deze sinds zijn publicatie in 1994 reeds verschillende wijzigingen heeft ondergaan, baseert deze regelgeving zich op Belgische normen die in 1980 gepubliceerd werden die destijds geen rekening hielden met al deze ontwikkelingen. Naar aanleiding van de evolutie in de bouwpraktijk zijn nieuwe voorschriften en normen noodzakelijk om de nieuwe risico’s van brandvoortplanting via gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen te voorkomen. Deze bepalingen betreffen zowel de nieuwe gebouwen als de energetische renovaties van bestaande gevels.  

Het project FiSaF heeft als ambitie oplossingen voor te stellen die de risico’s van een snelle verspreiding van een brand via de gevels beperken. De doelstellingen zijn: 

  • Preventieve maatregelen voorstellen voor de brandveiligheid tijdens de bouwfase en voor energetische renovaties van bestaande gebouwen; 
  • Ontwikkelen van gebelbekledingen die beantwoorden aan de eisen; 
  • Brandveiligheidsvoorschriften voorstellen voor groene gevels; 
  • Het optimaliseren van de typeoplossingen voor vlamdichte gevelelementen in houtskeletconstructies; 
  • Het ontwikkelen en optimaliseren van generieke oplossingen voor gordijngevels; 
  • Oplossingen voorstellen om het risico van brandvoortplanting via de wezenlijke gevelonderdelen en de geventileerde luchtspouw achter de gevelbekleding te verminderen. 

Het project bekijkt ook bouwplannen en voert laboratoriumproeven uit voor andere essentiële prestaties. De doelstelling is om geïntegreerde ontwerp- en uitvoeringsdetails van  gevels voor te stellen die aan verschillende eisen voor nieuwe gebouwen moeten beantwoorden: brandveiligheid, thermische regelgeving, akoestisch comfort, luchtdichtheid, duurzaamheid, ….

Onze publicaties over dit onderwerp

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten