Bredere en diepere implementatie en innovatie voor digitaal bouwen - BIMup

Het project viseert een sterke BIM‐boost in de volledige bouwsector, met een impact op betere BIM-samenwerkingen en nieuwe BIM‐toepassingen. Voor starters betekent dit het opzetten van een meer digitale werking. Voor meer gevorderde bedrijven leidt dit project tot veel verdere koppelingen met bedrijfsprocessen, technologie en innovaties. 

Het project biedt een groot aantal generieke use cases, met bijhorende templates, stappenplannen en documentatiefiches die online beschikbaar zijn. Bedrijven die vanuit een zeker basisgebruik van BIM de stap willen zetten naar meer innovatieve toepassingen kunnen ons contacteren voor een advies of feedback over hun ideeën. Waar mogelijk helpen we om een bedrijfscase te formuleren, en kunnen we ook doorverwijzen naar subsidiemogelijkheden.

Het project focust op een snelle adoptie en integratie van de resultaten, voor een grote efficiëntiewinst en extra tewerkstelling bij de ondernemingen.

  • BIM-framework:
    Het BIM Framework is gebaseerd op de NBN EN ISO 19560-1/2:2019 om het kader voor het BIM-proces, de stappen ervan en de verschillende daaraan gerelateerde activiteiten vast te stellen. Deze publicatie is daarom een interpretatie, maar geen uitleg van de norm. Desalniettemin kan het BIM Framework worden gebruikt als ondersteuning om vertrouwd te raken met de norm. Raadpleeg voor een gedetailleerde uitleg de Belgische ISO 19650 wiki.
  • BIM-proces en NBN EN ISO 19650
    Deze documenten hebben als doel de bouwsector te helpen bij het begrijpen en toepassen van de NBN EN ISO 19650 normenreeks. Zo willen we meer inzicht verschaffen over de gehele cyclus van een bouwproces (wat zich niet beperkt tot ontwerp en uitvoering) aan alle partners die betrokken zijn in een project. Buildwise hoopt hiermee een kader te voorzien voor een betere samenwerking aan de hand van duidelijk gedefinieerde terminologie en concepten in lijn met internationale standaarden.
  • BIMids 
    Om de uitwisseling van informatie in een BIM-project te vereenvoudigen, werkt Buildwise aan het standaardiseren van de uitwisselingsvereisten tussen projectpartners. In samenwerking met het CRTI-B (Luxemburg) heeft de Cluster Digital Contstruction een platform ontwikkeld met verschillende bouwelementen en informatievereisten die in elke fase van het project en voor elk specifiek gebruik kunnen worden uitgewisseld. Er zijn ook bestanden beschikbaar die het configureren van de modelleersoftware facilteren.  


Met de steun van