Bredere en diepere implementatie en innovatie voor digitaal bouwen - BIMup

Webinars

Buildwise Video’s: uiteraard bestaan er buiten de traditionele papieren en PDF-documenten ook nog andere communicatievormen. Daarom worden er op vraag van de technische comités video’s ontwikkeld, die tegelijk een essentiële rol spelen in het verspreiden van onze onderzoeksresultaten op een alternatieve manier. Deze selectie aan webinars en didactische animaties belangen bijna alle beroepen binnen de bouwsector aan.

Podcasts

Building Information Management (BIM) is een vaststaand gegeven geworden in de bouwsector, met evenwel een adoptiegraad die binnen de bedrijven in de bouw erg verschilt qua snelheid en diepgang. Met deze reeks van aflevering, rond het Coock-project BIMUP, willen we de BIM-maturiteit verhogen, zowel van de bedrijven die de eerste stappen zetten in BIM, als van de bedrijven die reeds jarenlang actief zijn met BIM. Deze podcast is een initiatief van Buildwise, Techlink, Embuild & NAV.


Met de steun van