Brussels Construction Consolidation Centre - BCCC

Terug naar : onderzoeksprojecten
Brussels Construction Consolidation Centrum voorziet werven van een nieuw en intelligent samenwerkingsinstrument voor het optimaliseren van de logistiek van bouwmaterialen.

Logistieke activiteiten op en rond bouwplaatsen in steden veroorzaken grote ongemakken in de omgeving van die bouwplaatsen of verergeren deze nog. Denk maar aan verkeersopstoppingen, lawaai, luchtvervuiling, stof, …  Dit wordt in de hand gewerkt door de vaak beperkte opslagruimte en de moeilijke bereikbaarheid van bouwplaatsen in steden, alsook een werfbeheer volgens nieuwe concepten als “lean” en “just-in-time”, waardoor er steeds vaker leveringen met gedeeltelijke ladingen plaatsvinden. 

Concreet wordt daarom een fysieke omgeving, het “consolidatiecentrum”, ingericht om de logistiek van de aanvoer van nieuwe materialen en de omgekeerde stroom van recycleerbare afvalstoffen van verschillende werven te optimaliseren. De werking van het consolidatiecentrum wordt versterkt door de ontwikkeling van een gemeenschappelijk numeriek platform dat “cloudlogistiek” tussen de verschillenden actoren in de logistieke keten van bouwwerven mogelijk maakt. 

Dit living lab-experiment beoogt een vermindering van de negatieve invloeden van materiaalvervoer in de stad (vervuiling, mobiliteit, lawaai), een verbetering van het gebruik van bestaande transportinfrastructuur (incl. de waterweg), een verhoging van de productiviteit van bouwwerven en een betere coördinatie en samenwerking tussen de betrokken bouwactoren. 

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten