Circulaire sloopteams maken van Vlaanderen een urban mining regio - CIRST

Terug naar : onderzoeksprojecten
Het ontwikkelen en uittesten van het concept van sloopteams in realiteit
Duurzaam bouwen en renoveren

Het project Living Lab Circulaire Sloopteams heeft als doel om van Vlaanderen een urban mining regio maken.  

Urban mining – het terugwinnen van grondstoffen uit gebouwen – is een essentieel onderdeel van de transitie naar een circulaire economie in de bouwsector. Dit kan gerealiseerd worden door selectieve sloop, hergebruik van bouwmaterialen en hoogwaardige recyclage van afvalstromen. Maar de betrokken partijen stuiten in sloopprojecten met dergelijke circulaire ambities vaak op een aantal knelpunten: de projecten verlopen heel gefragmenteerd en de focus ligt bij aanbestedingen sterk op de laagste initiële kostprijs. 

Om de circulaire transitie waar te maken, is er nood aan een andere manier van werken en een overkoepelende structuur, die toelaat om van bij de start van een sloopproject in vertrouwen en overleg zoveel mogelijk en doordacht te recycleren en te hergebruiken. 

Daarom is het concept van sloopteams, zijnde een meer bewuste en geïntegreerde aanpak van sloopprojecten, onderzocht en uitgetest. Door iteratie worden nieuwe inzichten verworven en worden er bijkomende elementen toegevoegd.  

Verloop van project: 

  • De theoretische uitwerking en uittesten van een sloopteam zijn in verschillende living labs met telkens een verschillende focus: het proces, de marktvormen en aanbestedingen, specifieke materialen en  een combinatie van al deze elementen.  
  • Het opzetten van demo-projecten om alle leerlessen effectief te implementeren en te demonstreren.  
  • Het theoretisch uitwerken van een sloopteam-formule, om uiteindelijk een Gids voor coöperatief sloopproces te publiceren. 
  • Het testen van de sloopteam-formules en selectieve sloop in Living Labs 
  • Opvolgen van pilootprojecten waar de sloopteam-formule toegepast wordt 
  • Het organiseren van ontmoetingsruimtes en co-creatiesessies: verschillende partijen binnen de waardeketen worden betrokken om uitdagingen in kaart te brengen, visies te delen en om werkpaden naar oplossingen uit te tekenen. 

Resultaten: 

  • Een Code van Goede Praktijk: een referentiewerk over o.a. keuzes maken voor hergebruik en recyclage, het praktisch organiseren en uitvoeren van sloop- en ontmantelingswerken, ... Het bevat standaardprocedures en bestekteksten. 
  • Het bereiken van een nieuwe systeemoplossing die een echte verandering in de waardeketen  teweegbrengt. 

Onze publicaties over het onderwerp

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten