Circulatie van bouw- en sloopafval - (CD)²

Terug naar : onderzoeksprojecten
Aannemers, logistieke spelers en recyclagebedrijven organiseren samen de verwerkingsoplossingen voor bouw- en sloopafval.

In België bestaan ​​er hoogwaardige recyclage-installaties voor bouw- en sloopafval. Als deze individuele stromen apart van het gemengd afval worden ingezameld, kunnen ze worden gerecycleerd en opnieuw worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

Deze recyclage vermindert de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen (die soms schaarser worden) alsook de milieu-impact. Deze recyclage-eenheden worden momenteel echter onderbenut omdat er te weinig afval bij hen terechtkomt.

Het (CD)²-project wil daarom de sector organiseren om de kringloop van bouw- en sloopafval (Construction & Demolition, C&D) te sluiten.

Enerzijds zorgt de aannemer voor recycleerbare afvalstromen dankzij de toepassing van goede en innovatieve sorteer- en beheerpraktijken op 20 pilootwerven (bouw & sloop) in Wallonië. Anderzijds worden innovatieve logistieke oplossingen uitgetest om de inzameling van gesorteerd afval en het transport ervan naar recyclage-eenheden te organiseren. Dit dankzij de deelname van aannemers die gemotiveerd zijn om samen met ons te investeren in meer circulariteit!

Het (CD)²-project draagt ​​zo bij tot de ontwikkeling van duurzame afzetkanalen die de recyclage van bouw- en sloopafval vergemakkelijken, beginnend met gips, glaswol en bakstenen/dakpannen. Daarnaast wordt de tijdens het project ontwikkelde kennis vertaald in verschillende tools om de hele sector te ondersteunen bij het organiseren van de recyclage van zijn afval.

Onze publicaties over dit onderwerp

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten