Ontwikkeling van een autonoom en intelligent kader door integratie van ultradunne transparante batterijen - CLEARPOWER

Terug naar : onderzoeksprojecten
De integratie van batterijen in bouwelementen draagt ​​bij tot de opslag van energie en de ontwikkeling van autonome elementen die nieuwe functionaliteiten opleveren.

Bron: "Shutterstock"

De energietransitie van onze samenleving is een grote uitdaging in de strijd tegen de klimaatopwarming. Sommige hernieuwbare energiebronnen, zoals fotovoltaïsche panelen en windmolens, hebben inherent een intermitterende werking. Hun ontwikkeling vereist een vergroting van de beschikbare opslagcapaciteit op het elektriciteitsnet. Dit maakt het mogelijk om de discrepantie op te vangen tussen de perioden van elektriciteitsverbruik en elektriciteitsproductie door deze intermitterende bronnen. Gebouwen kunnen een rol spelen bij het vergroten van deze opslagcapaciteit.  
   

Het CLEARPOWER-project heeft tot doel lithium-ionbatterijen met nanostructuur te ontwikkelen in de vorm van transparante of semitransparante coatings. Deze coatings kunnen worden aangebracht op bouwmaterialen, zoals glas. Geïntegreerd in de beglazing van een raam, moet deze technologie het mogelijk maken om de opslagcapaciteit aan elektrische energie van kantoorgebouwen en woningen te vergroten, en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van intermitterende hernieuwbare energiebronnen, zoals fotovoltaïsche zonne- en windenergie. De technologie maakt het ook mogelijk om nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan bouwelementen, zoals bv. het automatisch openen en sluiten van ramen of het leveren van stroom aan een in een kozijn geïntegreerd ventilatiesysteem.  
   
In het CLEARPOWER-project wordt gefocust op toepassingen bij kozijnen. Prototypes van schrijnwerk met ramen en beglazingen, waarin deze nanogestructureerde elektrische batterijen zijn verwerkt, worden ontwikkeld. Deze producten moeten de aan de batterijen gekoppelde elektronica integreren met behoud van hun basisprestaties (lucht- en waterdichtheid, duurzaamheid, enz.). Onze activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van deze prototypes en op de karakterisering van hun prestaties met betrekking tot de verschillende klimatologische belastingen die kunnen optreden. 

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten