Data Connection Center - DCC

Terug naar : onderzoeksprojecten
Het Data Connection Center voorziet aan de hand van een ”controlekamer” een belevingsruimte rond datacaptatie in de bouwsector.

Data is het nieuwe goud, en dat geldt ook voor de bouwsector. Het biedt namelijk veel potentieel om enkele gekende uitdagingen het hoofd te bieden, zoals de beperkte productiviteitsgroei en efficiëntie, het energie- en klimaatvraagstuk en de vragen rond duurzaamheid en circulariteit. De mogelijkheden rond data zijn talrijk (zowel voor de werking van bouwondernemingen als voor het opbouwen van vertrouwen in innovaties), maar helaas te weinig gekend. 

Om het potentieel rond data beter te benutten en de hele bouwsector te ondersteunen, wordt het Data Connection Center (DCC) gebouwd. In de vorm van een ‘controlekamer’, zoals gekend vanuit andere sectoren, wordt data afkomstig van verschillende toepassingen en bronnen verzameld en gevisualiseerd om vervolgens deze data te gebruiken om processen, materialen, verbruiken... in kaart te brengen, op te volgen en te optimaliseren. 

Via een bezoek aan deze controlekamer komen de bouwprofessionelen in aanraking met de mogelijkheden van data, monitoring en Internet of Things (IoT) en de voordelen van het samenbrengen en afstemmen van verschillende metingen en gecapteerde data. Via datacaptatie en –connectie krijgen ze ook een zicht op de voordelen en duurzaamheid van innovaties op het terrein en in gebruik. 

Het Data Connection Center is met andere woorden een belevingsruimte waar bouwprofessionelen in aanraking komen met data (monitoring en IoT) en innovaties op het terrein. Zo worden ze gestimuleerd om de eerste stappen te zetten richting adoptie van data-captatie of innovaties. Naast beleving is de infrastructuur ook geschikt voor het uitwerken van pilots en demonstraties afgestemd op de specifieke werking of vraagstelling van individuele bedrijven.

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten