De doeltreffendheid en het gedrag van nabehandelingsproducten voor beton evalueren - CONCURE

Terug naar : onderzoeksprojecten
De doeltreffendheid van nabehandelingsproducten is essentieel om de mechanische prestaties en de duurzaamheid van beton te garanderen.

De nabehandeling van beton, toegepast na bleeding, heeft tot doel de volledige hydratatiereactie van het cement te verzekeren door het beton te beschermen tegen uitdroging. Op die manier garandeert het de mechanische prestaties en duurzaamheid van beton. Eén van de eenvoudige en praktische manieren om deze uitharding te bereiken is door het oppervlak van het verse beton te besproeien met nabehandelingsproducten die een waterdichte film vormen om waterverdamping te voorkomen. 

De technische specificatie CEN/TS 14754-1 en de Belgische PTV 501-voorschriften stellen een methode voor om de doeltreffendheid van deze producten te bepalen door het waterverlies door verdamping van beton dat wel en beton dat niet met een nabehandelingsproducten is bekleed, te vergelijken. Deze evaluatiemethode is echter niet erg reproduceerbaar en het vastgestelde prestatiecriterium lijkt moeilijk te bereiken. Bovendien zijn er zogenaamde "bedekbare" producten die niet moeten worden verwijderd voordat een afwerking wordt aangebracht. Dit vermogen is interessant, maar er is momenteel geen methode of criterium om het te beoordelen. 

Het hoofddoel van deze studie is een robuuste en betrouwbare evaluatiemethode te ontwikkelen en relevante criteria vast te stellen voor het bepalen van de doeltreffendheid van uithardingsproducten. Er wordt ook een verband gelegd tussen de doeltreffendheid van deze producten en de prestaties van het resulterende beton, zoals de mechanische sterkte, de weerstand tegen carbonatatie of tegen chloordiffusie. Tenslotte worden er klassen van doeltreffendheid naar gelang van de toepassing (meer of minder gevoelig) vastgesteld om nabehandelingsproducten te certificeren die minder doeltreffend zijn, maar meer rekening houden met het milieu (waterfase vs. solventfase).  

Deze vooruitgang op het gebied van normalisatie en certificatie van nabehandelingsproducten draagt aanzienlijk bij tot de verbetering van de kwaliteit van vloeren, wegen en andere betonconstructies. 

In samenwerking met

Met de steun van

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten