De Normen-Antennes, een informatie- en adviestool voor het gebruik van normen in de bouw

Terug naar : onderzoeksprojecten
Begeleiden van bouwprofessionelen bij het gebruik van normen van de sector

Bron: "Shutterstock"

De normen vormen voor het bedrijf een referentie-instrument voor de vervaardiging van zijn producten, zijn aankopen, de tevredenheid van zijn klanten, het opstellen of de juiste interpretatie van bestekken of de ontwikkeling van zijn commerciële contracten. Een norm is een reeks technische specificaties voor een product, dienst of proces. Normen zijn geen "wetten" maar "goede praktijken" en zijn vrijwillig van toepassing. Ze dienen ook als basis voor CE-markering en worden in deze context verplicht voor het op de markt brengen van bepaalde bouwproducten. In handelsovereenkomsten hebben ze een belangrijke functie. Ze geven actoren op de markt  duidelijkheid en vertrouwen in producten, diensten en organisaties. Daarom vergemakkelijken ze de toegang tot de markt. Standaardisatie is vooral in de bouwsector ontwikkeld en de weg hierin vinden is niet altijd even gemakkelijk.  
   
Werk je in de bouwsector? Weet u niet zeker welke normen van toepassing zijn op uw producten, diensten en werkwijzen? Heeft u een specifieke vraag over een bepaalde norm of wilt u op de hoogte blijven van veranderingen in de wereld van normen?  
   
De Normen-Antennes beantwoorden uw vragen over de interpretatie of toepassing van normen in de bouwsector in meer dan 10 specifieke domeinen. Ook informeren zij u via haar website over infosessies of publicaties over bestaande normen of ontwerpnormen. Daarnaast ondersteunen ze de KMO’s door deelname aan de ontwikkeling van de normen. De Normen-Antennes zijn het aanspreekpunt waar alle bedrijven in de bouwsector kunnen profiteren van gratis persoonlijk advies over normen in hun specifiek vakgebied. We bieden trouwens op onze website 1.200 bouwnormen aan voor onmiddellijke download.  
   
De dienst Normen-Antennes, die sinds 1998 wordt aangeboden, werd opgericht op initiatief van het WTCB en wordt gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. 

Met de steun van

Ontdek de website van het project!

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten