Dichtslaan van schrijnwerk - QuietWindows

Terug naar : onderzoeksprojecten
Dichtslaan van aluminium en PVC-schrijnwerk komt regelmatig voor.
Het metier
Start: 1 juni 2020 Eind: 31 december 2021

Schrijnwerkers die voornamelijk met aluminium profielen werken, krijgen regelmatig te maken met geluidsoverlast in de vorm van bonkende geluiden in het ter plaatse geïnstalleerde schrijnwerk. Deze vorm van dichtslaan komt steeds vaker voor in schrijnwerk van aluminium, PVC of het combineren van verschillende hout-aluminium-achtige materialen. Ze zijn te wijten aan de belemmerde uitzetting van het schrijnwerkelement dat onderworpen is aan temperatuursverschillen tussen binnen en buiten al dan niet in combinatie met zonneschijn. De evolutie van schrijnwerkelementen verklaart het fenomeen gedeeltelijk. Deze evolutie resulteert in schrijnwerk, die donker is van kleur aan de buitenkant en licht aan de binnenkant, of zelfs schrijnwerk waarbij de in het profiel gekrompen thermische staaf in dikte toeneemt en waardoor er een temperatuursgradiënt ontstaat tussen het profiel en de binnen- en buitenvlakken. 
 
Er bestaat weinig literatuur over het onderwerp en het nationale of Europese normatieve kader op dit gebied bestaat niet. Om dit probleem op te lossen en te voorkomen dat het in de toekomst erger wordt, is het essentieel om de oorzaken te kunnen identificeren en de oplossingen te kunnen bepalen om het te vermijden. 
 
Om dit doel te bereiken, wil het interne QuietWindows-project het fenomeen begrijpen door het in het laboratorium te reproduceren. Het doel is om de oorzaken en omstandigheden te identificeren waarin het voorkomt, evenals de belangrijkste elementen die betrokken zijn bij het genereren en overbrengen van geluid. Er is een methode ontwikkeld om de geluidsbron te detecteren en te analyseren, zowel in het laboratorium als op locatie. Ten slotte heeft het project tot doel verschillende curatieve oplossingen voor bestaand schrijnwerk te testen, evenals preventieve oplossingen bij het vervaardigen van nieuw schrijnwerk. 
 
Montagerichtlijnen om dit fenomeen te voorkomen en herstellingsopties ter plaatse worden aangeboden om schrijnwerkers een aanzienlijke meerkost na installatie te besparen. 

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten