Dimensionering van glazen borstweringen

Terug naar : onderzoeksprojecten
Dimensionering van glazen borstweringen voor verschillende gebruikscategorieën, ondersteuningsvoorwaarden, configuratie, samenstelling, enz.

Conform NBN B 03-004 moeten glazen borstweringen voldoen aan specifieke veiligheids- en bruikbaarheidsvereisten. Deze eisen kunnen worden geverifieerd door berekening (statische belastingen) of door beproeving (statische en dynamische belastingen). Aannemers hebben echter zelden de mogelijkheid om een dergelijke verificatie uit te voeren.  

Dit project biedt in dit verband hulp door middel van maattabellen die zijn opgesteld door middel van kruisverwijzingen tussen eindige-elementenberekeningen en de resultaten van ten minste 150 statische en dynamische proeven die zijn uitgevoerd op glazen borstweringen van verschillende configuraties.  

Deze tabellen specificeren de samenstellingen voor verschillende configuraties van glazen borstweringen voor de verschillende gebruikscategorieën van de lokalen, de verschillende combinaties van handelingen, de verschillende configuraties en de eigenschappen van de gebruikte materialen.  De waarden in deze tabellen worden geacht te voldoen aan de eisen voor veilig gebruik zonder dat verdere testen nodig zijn. 

Deze ondersteuning voor de uitvoering van de eisen van de uitvoeringsnorm, geïntegreerd in deel 4 van de TV Bijzondere bouwwerken uit glas, vergemakkelijkt het ontwerp van glazen borstweringen, garandeert de stabiliteit van de gebouwde structuren en bijgevolg de veiligheid van de gebruikers.

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten