Duurzaamheid van biogebaseerde isolatiemateriaal tegen schimmelgroei - µBioiso

Terug naar : onderzoeksprojecten
Om duurzaam te zijn, moeten biogebaseerde isolatiematerialen gebruikt worden in geschikte toepassingen die het risico op schimmelgroei beperken.

Om de milieu-impact van gebouwen te beperken wordt ook gekeken naar de impact van materiaalgebruik. Biogebaseerde isolatiematerialen zijn in dat opzicht een milieugunstig alternatief voor klassieke isolatiematerialen. 

Om dergelijke materialen meer ingang te laten krijgen in de praktijk is er een groter vertrouwen bij bouwprofessionelen nodig rond hun karakteristieken. Het merendeel van dergelijke materialen zijn opgebouwd zijn uit plantaardige vezels zoals hennep, vlas of hout.  Deze materialen kunnen afgebroken worden door schimmels, wat bezorgdheden veroorzaakt. Door het gebruik van voor de toepassing geschikte isolatiematerialen lopen bouwprofessionelen en gebouweigenaars minder risico om geconfronteerd te worden met moeilijk oplosbare probleemcases zoals ingesloten schimmelproblematiek, die potentieel ook een impact heeft op de gezondheid van gebouwgebruikers. 

Het doel van het project µBioiso is het opbouwen van een methodologie die toelaat biogebaseerde isolatiematerialen te klasseren volgens hun duurzaamheid tegen schimmelontwikkeling en een link te leggen met de geschiktheid voor gebruik in specifieke toepassingen. De geschiktheid zal in verband staan met isolatiegebruik binnen in België gebruikelijke opbouwen van daken, muren en vloeren en het heersende klimaat. Het project combineert numerieke simulaties met in situ en labometingen om de simulaties te valideren voor verschillende materialen, toepassingen en niveaus van vochtblootstelling. 

Het project wil een normatief kader scheppen rond de karakterisering van schimmelgevoeligheid van biogebaseerde materialen, prioritair op nationaal niveau met mogelijke vertaling op Europees niveau. Dit door de ontwikkelde methodologie en de link met producttoepassingen op te nemen in een testnorm en te beoordelen of er minimumvereisten kunnen worden opgenomen in productspecificatienormen voor biogebaseerde isolatiematerialen voor specifieke toepassingen. 

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten