Een Belgische aanpak voor het ontwerp van gewapende grondophogingen - SOLRENF

Terug naar : onderzoeksprojecten
De mogelijkheden van gewapende grondophogingen beter exploiteren door de ontwikkeling van een Belgische ontwerpaanpak

In gewapende grondophogingen bestaan uit aanvulmateriaal (zand en grind) waarbinnen horizontale wapeningslagen geplaatst zodat het geheel bestand is tegen de drukkrachten van de grond die zich erachter bevindt.  

Vergeleken met de meer conventionele bouwmethodes (gewapend beton), maakt de techniek van gewapende grondophogingen het mogelijk om aanzienlijke financiële besparingen te realiseren (30 tot 50%) en om de CO2-uitstoot verbonden aan de uitvoering van infrastructuurwerken te verminderen (ten minste tot 30%).  

Door het ontbreken van een ontwerpkader conform Eurocode 7 heeft deze techniek echter nog geen grote vlucht kunnen nemen in België.

Bovendien hebben de beslissingsnemers, ontwerpers en aannemers meestal slechts een erg beperkte kennis omtrent het toepassingsgebied van deze techniek, terwijl de mogelijkheden ontelbaar zijn. 

Het doel van het project is dus om de zichtbaarheid van deze techniek te verbeteren en een Belgische benadering voor de dimensionering van deze structuren op te stellen die overeenstemt met de nieuwe generatie van Eurocodes (in voorbereiding) rekening houdend met de recente ontwikkelingen (nieuwe materialen, nieuwe monitoringtechnieken, geavanceerde digitale 3D-modellen, nieuwe testprocedures …). 

Daarom stelde dit project volgende doelstellingen: 

  • Een portfolio van gebruikte uitvoeringstechnieken Een vergelijkende studie van de verschillende nationale normen en van de meest gebruikte ontwerpmethodes aan de hand van dimensioneringsoefeningen.  
  • De integratie van numerieke methodes (bv. van het type eindige elementen en  eindige-differentiemethode) in de ontwikkelde ontwerpmethodologie. 
  • De monitoring met optische vezels van een gewapende grondophoging in Linkeroever in reële omstandigheden en het uitvoeren van een back analysis door middel van een numeriek modelDe ontwikkeling van  een controlestrategie voor de post construction-kwaliteit. 
  • Kadering van alternatieve aanvulmaterialen ten opzichte van de functionele eisen uit de Eurocode 7 

De realisatie van dit project zal het gebruik van alternatief aanvulmateriaal (in plaats van zand en grind) integreren in een circulaire economie perspectief.

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject ?

Gerelateerde projecten