Energetische renovatie van vooroorlogse Waalse gebouwen met erfgoedwaarde - P-RENEWAL

Terug naar : onderzoeksprojecten
Het gebouwen patrimonium getuigt van onze geschiedenis en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze steden en platteland.

Oude gebouwen hebben specifieke kenmerken waarmee rekening moet gehouden worden bij de verbetering van hun energieprestaties. Deze gebouwen worden bijvoorbeeld vaak gekenmerkt door een hoge thermische inertie. Bovendien zijn de gebruikte materialen en verbindingen eveneens specifiek en is het inzicht in hun  gedrag tot op vandaag vaak onvolledig.  

De algemene doelstelling van het project is de ontwikkeling van een methodologische tool voor energetische en duurzame renovatie aangepast aan oude Waalse erfgoedgebouwen, al dan niet geklasseerd, en meer bepaald deze die vóór 1914 werden gebouwd. Het project maakt een betere orïëntatie mogelijk van de doelstellingen die bij de renovatie van dit soort gebouwen moet worden bereikt en maakt het mogelijk de belangrijke aandachtspunten beter in kaart te brengen.   

De ontwikkelde tool is gebaseerd op holistische multicriteria-analyses die zijn ontwikkeld met de steun van een gebruikerscommissie. Op basis van diepgaande analyses van gebouwtypologieën en casestudies die representatief zijn voor het Waalse erfgoed, stelt de ontwikkelde methodologie duurzame renovatiemogelijkheden voor op basis van erfgoedcriteria, energievereisten en milieudoelstellingen. De tool identificeert en bestudeert interventiestrategieën die zijn aangepast aan de verschillende soorten gebouwen die worden behandeld en hun specifieke kenmerken. Het doel is om het binnencomfort en de energieprestaties van gebouwen te verbeteren en tegelijkertijd hun impact op het milieu te verminderen.    

Het project draagt bij tot het definiëren van renovatiestrategieën op lange termijn  en tot het identificeren van renovatiebenaderingen die financieel reproduceerbaar zijn en grote renovaties stimuleren (met inbegrip van gefaseerde benaderingen) zolang ze verenigbaar zijn met de erfgoedwaarden.  

De resultaten van het project zullen ten goede komen aan alle professionele actoren die in deze sector actief zijn, zoals erfgoeddeskundigen, ambachtslieden, architecten en bouwbedrijven. Ook zullen zij de gemeenten, eigenaars van erfgoedgebouwen, bij de renovatie van deze gebouwen van input kunnen voorzien en hen helpen om deze energiedoelstellingen op verantwoorde wijze te bereiken. 

Met de steun van

In samenwerking met

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject ?

Gerelateerde projecten