Europees netwerk van test- en innovatiediensten voor producten en technologieën voor de bouwschil - METABUILDING LABS

Terug naar : onderzoeksprojecten
KMO-innovaties toepasbaar op de gebouwschil toegankelijk maken door hun oplossingen te valideren.

Fysieke tests van materialen, producten en bouwsystemen zijn vaak essentieel om het ontwerp ervan tijdens de ontwikkeling te optimaliseren en hun prestaties te valideren wanneer zij op de markt worden gebracht. 

Om te komen tot gebouwen die verenigbaar zijn met de maatschappelijke doelstellingen op het gebied van decarbonisatie, wil het MetaBuilding Labs-project het innovatiepotentieel van kmo's in de bouwsector ontsluiten door de drempels voor het testen van innovatieve oplossingen voor de bouwschil te verlagen. De tests worden uitgevoerd in een netwerk van testfaciliteiten en levende laboratoria in 13 landen, waaronder de meeste EU-lidstaten. Deze aanpak maakt rechtstreekse feedback van de eindgebruikers tijdens de laatste ontwikkelingsfasen mogelijk. 

Het concept van MetaBuilding Labs bestaat uit 5 innovatiepijlers:  

  • KMO-bereik via metaclusters en een digitaal open innovatieplatform; 
  • Een bedrijfsmodel dat KMO's verbindt met exploitanten van testfaciliteiten; 
  • Een geharmoniseerd testkader voor de ontwikkeling van bouwproducten, met inbegrip van richtsnoeren voor de karakterisering van intelligente/actieve systemen, een gedetailleerd en gevalideerd energiemodel en levenscyclusanalyses; 
  • Een gestandaardiseerde, reproduceerbare, betaalbare en met een digitale tweeling compatibele proefbank voor de gebouwschil. Deze gebouwschil testbed is ook open source, open data en open access (O3 Building Envelope Testbed - O3BET); 
  • Vereenvoudigde toegang tot proeftuinen en netwerken van piloten. 

Buildwise draagt bij aan dit Europese netwerk door haar expertise, laboratoria en apparatuur voor testen en prestatiekarakterisering ter beschikking te stellen. 

Het metabuilding.com-platform is het enige toegangspunt tot een innovatie-ecosysteem, dat bestaat uit een uitgebreid netwerk van testfaciliteiten, waaronder laboratoria, proefbanken, proefgebouwen en proeftuinen. Op dit platform kunnen bedrijven innovatieve systemen en oplossingen voor de volgende generatie gebouwen ontwikkelen en testen.

Ontdek de website van het project!

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten