Flexibiliteit in variabel gestuurde thermische installaties - Thermi-Var

Terug naar : onderzoeksprojecten
Hoe thermische installaties slimmer laten inspelen op het variabel aanbod van hernieuwbare energie

Bron: "Shutterstock"

Om in de toekomst elektrisch aangestuurde thermische installaties (zoals warmtepompen en warmwaterboilers) flexibel aan te sturen heeft de sector nood aan meer inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van deze installaties, rekening houdend met randvoorwaarden als comfort- en systeemeisen en gebouwtypologie.  

Thermi-Var verhoogt de kennis rond flexibel aansturen van elektrisch aangedreven thermische installaties voor verwarmen, sanitair warm water en koeling.  

Het project biedt praktische handvaten bij de keuze en het ontwerp van de installatie met het oog op flexibiliteit door: 

  • een overzicht te geven van de stand der techniek en mogelijkheden en het aanbieden van richtlijnen en tools voor het implementeren van elektrisch aangedreven thermische installaties met het oog op flexibiliteit. 
  • het demonstreren van de mogelijkheden aan de hand van case studies 
  • het evalueren van het potentieel voor flexibiliteit aan de hand van dynamische simulaties,  
  • een inschatting te geven van het economisch voordeel  

Door een brede communicatie en het ter beschikking stellen van didactisch materiaal en het gebruik ervan in workshops, vormingen en netwerkmomenten wordt de kennis bij een brede doelgroep verhoogd. 

Door de thermische installatie slimmer te laten inspelen op het aanbod uit hernieuwbare energie en zonder te veel in te boeten op de energie-efficiëntie en het comfort, wordt de nood aan piekcapaciteit op het net verminderd en de toepasbaarheid van hernieuwbare energie vergroot

Met de steun van

In samenwerking met

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject

Gerelateerde projecten