Geothermisch potentieel voor publieke gebouwen in Cambrische sokkel - GeoCamb

Terug naar : onderzoeksprojecten
Ondiepe geothermie kan een groot potentieel hebben voor de verwarming en koeling van gebouwen.

De Cambrische sokkel bevindt zich relatief ondiep onder Vlaams- en Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Momenteel eindigen de weinige geothermische systemen in deze regio aan het contact tussen de zachte Tertiaire sedimenten (klei- en zandlagen) en de harde Cambrische gesteenten vanwege het gebrek aan geologische en hydrogeologische informatie over de sokkel.  

Nochtans hebben enkele recente, weliswaar beperkte exploraties het waarschijnlijk groot geothermisch potentieel van de Cambrische sokkel aangetoond (hoge warmtegeleidbaarheid, hoge waterdoorlatendheid door de aanwezigheid van spleten en breuken). Deze exploraties wezen echter ook op een grote heterogeniteit in het bijzonder wat betreft de waterdoorlatendheid.  

Het GeoCamb project heeft als voornaamste doel het evalueren van de vraag naar geothermische energie voor publieke gebouwen en het onderzoeken van het geothermisch potentieel van de Cambrische sokkel, gelegen onder Vlaams- en Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om aan die vraag te voldoen. 

In eerste fase wordt aan de hand van boringen en terreinmetingen de top, aard, structuur en het geothermisch potentieel van de Cambrische gesteenten beter in kaart gebracht. 

Vervolgens wordt de mogelijkheid onderzocht om openbare gebouwen in de onderzochte regio te koppelen aan geothermische systemen. 

Tenslotte zal GeoCamb veel aandacht wijden aan de economische en milieu-impact van een geothermisch project.  

Potentiële belanghebbenden en beleidsmakers kunnen op regelmatige basis en via verschillende media-kanalen de voortgang volgen en gebruik maken van de resultaten van GeoCamb.

In België kan ondiepe geothermie voor verwarming, koeling en thermische seizoensopslag een sleutelrol spelen bij het verminderen van de afhankelijkheid van energie-import en bij het verlagen van de koolstofuitstoot door de verwarming- en koelingsmarkt. In dit kader speelt GeoCamb een belangrijke rol voor het in kaart brengen van het geothermisch potentieel van de Cambrische sokkel en het evalueren van de vraag naar geothermische energie voor publieke gebouwen.

In samenwerking met

Met de steun van

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten