Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed - Erfgoedenergielokket

Terug naar : onderzoeksprojecten
Een opleidingstraject en ondersteuning voor uitvoering van energie-optimalisaties zodat erfgoedgebouwen energiezuinig en comfortabeler worden.

De Vlaamse erfgoedsector staat voor de uitdaging om erfgoedgebouwen energiezuinig en comfortabeler te maken, met respect voor hun inherente waarden. 

Het energiezuinig maken van erfgoedgebouwen is nog weinig ingeburgerd in België (o.a. omwille van uitzonderingen in de energieregelgeving). Klassieke energiebesparende maatregelen, zoals thermische isolatie, zijn vaak moeilijker te verzoenen met de erfgoedwaarden van deze gebouwen. Nochtans biedt dit bijzondere opportuniteiten zoals de reductie van broeikasgassen, het verlagen van de energiefactuur, het verhogen van het gebruikerscomfort … 

Het gebrek aan ervaring en praktijkgefundeerde kennis vormen een belangrijke rem.

In het kader van het project is een opleidingstraject uitgewerkt, voor restauratie-architecten die hun kennis omtrent energie-ingrepen wensen te verhogen.  

De basisfilosofie vertrekt van een holistische benadering waarbij erfgoedwaarden, energetische efficiëntie en bouwfysische aspecten elkaar onderling beïnvloeden. 

Met als eerste doelgroep de Vlaamse restauratie-architecten, zijn de volgende middelen uitgewerkt: 

  • Energieloket dat  de mogelijkheid bood aan restauratie-architecten om een concrete en technische begeleiding aan te vragen. Het vormt ook een bron van praktijkkennis en -ervaring. 
  • Opleidingstraject bestemd voor restauratie-architecten die hun kennis inzake energie-aspecten wensen uit te breiden.  
  • Erkenning, in samenspraak met de sector werd de mogelijkheid afgetoetst om, op basis van bovenstaande opleiding, een erkenning uit te werken voor restauratie-architecten gespecialiseerd in energie. 
  • Het project heeft een uitgebreide monitoring opgezet van uitgevoerde energie-optimalisaties op erfgoedgebouwen zodat de praktische kennis inzake efficiëntie en potentiële neveneffecten van diverse technische ingrepen wordt aangevuld.  

Het project “Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed” wil restauratie-architecten opleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van energie-optimalisaties op erfgoedgebouwen zodat erfgoedgebouwen energiezuinig en comfortabeler worden, met respect voor hun inherente waarden. 

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject ?

Gerelateerde projecten