Groenwanden- en daken in onze toekomstige steden - ECOCITIES

Terug naar : onderzoeksprojecten
Een instrument voor de beoordeling van verschillende groendak- en gevelsystemen op basis van de geleverde ecosysteemdiensten.

Groene daken en gevels leveren belangrijke ecosysteemdiensten en dragen bij tot een gezonder en biodiverser milieu in steden. Sommige planten- en substraatsystemen zijn echter geschikter dan andere, afhankelijk van de omstandigheden en de vereiste diensten.   

Om tot een optimale implementatie van deze verschillende systemen te komen, onderzoekt het EcoCities-project de voordelen, kosten, profijten en beperkingen op een vergelijkende en geïntegreerde manier voor verschillende bestaande en experimentele muur- en platdaktypes, samengesteld uit verschillende plantensoorten en substraatsamenstellingen. De vergelijking is toegespitst op de verschillende ecosysteemdiensten die worden verleend, waaronder regulerende diensten (vermindering van de stedelijke verontreiniging, matiging van klimaatextremen, verbetering van de bestuiving) en sociaal-culturele diensten (verbetering van de gezondheid en het welzijn van de burgers). 

De resultaten van de studie worden gevalideerd door de toepassing van verschillende systemen in ten minste vier Vlaamse steden, wat resulteert in een solide bewijsbasis voor de planning en implementatie van stedelijke vergroening. Een instrument voor catalogus- en scenariobeoordeling met online visualisatie kan door belanghebbenden (lokale overheden, bedrijven, particulieren) worden gebruikt om doelbewust het type systeem te kiezen dat nodig is voor de ecosysteemdienst(en) waarop zij zich in een bepaald gebied richten. Dezelfde instrumenten helpen beleidsmakers bij hun beslissingen voor een duurzame en gezonde ontwikkeling van stedelijke gebieden. 

De EcoCities-doelstelling met toegevoegde waarde is een aanzienlijke toename van groene daken en gevels, zowel voor bestaande als nieuwe gebouwen.

Met de steun van

In samenwerking met

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten