Meetpost voor de hygrothermische prestaties van wanden - HAMSTER

Terug naar : onderzoeksprojecten
De meting van de energie- en hygrothermische eigenschappen van wanden maakt het mogelijk om hun prestaties te optimaliseren en hun duurzaamheid te valideren.

Het HAMSTER-project heeft tot doel een testfaciliteit te ontwerpen, bouwen en valideren om het hygrothermische gedrag en de energieprestaties van grote bouwelementen te bestuderen. 
De post bestaat uit twee geklimatiseerde kamers die toelaten om via de koude kamer het buitenklimaat en via de warme kamer het binnenklimaat van gebouwen te reproduceren. Het nagebootste buitenklimaat is vollediger dan dat bij vergelijkbare proefposten. In de koude kamer is het mogelijk om de temperatuur en de relatieve vochtigheid, het drukverschil met de warme kamer, de regenbelasting en de invloed van de zon te regelen. De bestudeerde bouwelementen die tussen de twee testkamers zijn geplaatst, hebben grote afmetingen van maximaal 3mx3m. 

De polyvalentie van deze apparatuur maakt het mogelijk om bepaalde prestaties te bestuderen, zoals thermische isolatie, lucht- of vochttransport, of om de gecombineerde prestaties van de geteste elementen en hun duurzaamheid te evalueren. Deze proefpost biedt de industrie onmiddellijke mogelijkheden voor productontwikkeling en optimalisatie. De post wordt, via structurele samenwerkingen die tijdens onderzoeksprojecten worden opgezet, ook ter beschikking gesteld van onderzoeksactoren in het Brussels Gewest. 
Deze uitrusting, uniek in termen van functionaliteiten en onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden, is geïnstalleerd in het gebouw van het Competentiecentrum  Duurzaam Bouwen “Greenbizz” in Brussel. De uitgevoerde testen kunnen betrekking hebben op nieuwe producten, bouwelementen, systemen of bouwdetails die met name van toepassing zijn in het kader van de energetische renovatie van het bestaande gebouwenpark.

ColdChamber

De HAMSTER proefpost opstelling

De HAMSTER proefpost is samengesteld uit twee klimaatkamers, testframes en aanvullende accessoires, zoals de permeability box en de metering box.

De warme kamer maakt het mogelijk om het binnenklimaat (temperatuur en relatieve vochtigheid) van gebouwen na te bootsen, terwijl in de koude kamer het buitenklimaat (temperatuur, relatieve vochtigheid, regen en zonnestraling) kan gesimuleerd worden. Bovendien is het mogelijk om een luchtdrukverschil over de testelementen op te leggen om de invloed van wind na te bootsen.

De bouwelementen worden gepositioneerd in testframes waarvan de afmetingen (breedte) en de eigenschappen (warmtegeleidingscoëfficiënt en maximumgewicht) afhangen van de beoogde toepassing.

Wat betreft de aanvullende accessoires, wordt de permeability box gebruikt voor de beoordeling van de luchtdichtheid en wordt de metering box gebruikt voor meer nauwkeurige thermische testen op kleinere elementen (2.4 m x 2.4 m).

ColdChamber2

Mogelijke testen met de HAMSTER proefpost

De grote veelzijdigheid en de talrijke accessoires van de proefpost maken het mogelijk om vele soorten proeven uit te voeren op verschillende soorten bouwelementen.

Eerst en vooral kan de proefpost worden gebruikt om thermische testen uit te voeren om de U-waarde van bouwelementen te evalueren volgens EN ISO 8990:1996 en EN 1946-4:2000. Maar de proefpost maakt ook onderzoek naar warmte-, lucht- en vochttransport (Heat, Air and Moisture transport) doorheen de testelementen mogelijk.

HotChamber

Toepassingen en projecten

De HAMSTER proefpost wordt gebruikt in het kader van diverse onderzoeks-, studie- en ontwikkelingsprojecten. Door zijn grote veelzijdigheid is de proefpost in vele contexten bruikbaar, evenals voor de evaluatie van diverse bouwelementen.

Met behulp van de proefpost zijn onder meer de volgende onderzoeksprojecten mogelijk:

  • Beoordeling van het risico op vorstschade bij metselwerkwanden met binnenisolatie
  • Globale evaluatie (thermisch, akoestisch, waterdichtheid, enz.) van restauratietechnieken van houten raamprofielen in het Brussels Gewest.
  • Ontwikkeling van dynamische methoden voor de versnelde beoordeling van de duurzaamheid van alle soorten wanden.
  • Ontwikkeling van een optimalisatieproces voor het ontwerp van wanden met het oog op hun thermische prestaties en hun weerstand tegen vocht.

Logos Hamster

Gebruikers van de proefpost

De HAMSTER proefpost wordt door veel verschillende bedrijven en organisaties gebruikt, zowel bij innovatieve industriële ontwikkelingen als bij onderzoeksactiviteiten.

De uitrusting kan gebruikt worden door universiteiten, onderzoekscentra en hogescholen in het kader van onderzoeksprojecten, maar ook door de industrie voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld innovatieve producten of nieuwe uitvoeringstechnieken.

De uitgevoerde proeven kunnen betrekking hebben op nieuwe producten, bouwelementen, systemen of bouwdetails die in het bijzonder van toepassing zijn in de context van de energierenovatie van het bestaande gebouwenbestand.

Met de steun van

In samenwerking met

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject ?

Gerelateerde projecten