Hechtingscriteria voor elastische, textiele en laminaatvloerbekledingen - ADERSOL

Terug naar : onderzoeksprojecten
Om te voorkomen dat de vloerbekledingen niet goed hechten, dienen de ondergrond, de gebruikte vochtscherm en lijm aan bepaalde criteria te voldoen.

Elastische, textiele en laminaatvloerbekledingen zijn gevoelig voor problemen zoals blaasvorming, kreukvorming en onthechting. Deze zijn meestal gekoppeld aan overmatig vocht in de ondergrond of onvoldoende prestaties van de gebruikte materialen. Onder bepaalde gebruiksomstandigheden (vloerverwarming, druk verkeer, stoelen met wieltjes) komt dit verschijnsel nog vaker voor. 

Om deze problemen te verminderen is het hoofddoel van de Adersol-studie de parameters op het grensvlak tussen de ondergrond, de lijm en de vloerbekleding te onderzoeken en nauwkeurig de kenmerken van de materialen te bepalen die van invloed kunnen zijn op de hechting van de vloerbekleding, d.w.z. de gevoeligheid van de lijm en de vloerbekleding voor vocht, de waterdampdoorlaatbaarheid van de vloerbekleding en de doeltreffendheid van de coating als vochtscherm. Op basis van de verkregen resultaten heeft de prenormatieve studie tot doel criteria voor de vochtigheid van de dekvloer voor te stellen die een correcte plaatsing van verschillende categorieën vloerbekledingen mogelijk maken, afhankelijk van de toepassingsvoorwaarden (met of zonder vochtscherm).  

De Adersol-studie richt zich met name op pick-uplijmen (herpositioneerbare lijmen) die geschikt zijn voor het aanbrengen van losleg tegels op verhoogde vloeren met toegang tot technische installaties. Naast het niet-permanente hechtingseffect moeten pick-uplijmen een goede afschuifsterkte hebben om te voorkomen dat de tegel wegglijdt. In deze studie wordt een geschikte test ontwikkeld om deze weerstand onder dynamische spanningen te beoordelen. 

Ten slotte worden aan de productnormen criteria voor toelaatbare vochtigheid en materiaalprestaties toegevoegd om de schade door slechte hechting van elastische, textiele en laminaatvloerbekledingen te beperken. 

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

In samenwerking met

Met de steun van

Gerelateerde projecten