Herdenk het proces van energetische renovaties - RE-ENNOVATE

Terug naar : onderzoeksprojecten
Artificiële Intelligentie en modularisatie als basis voor de energetische renovatie van woningen.

Met RE-ENNOVATE wordt de gebouweigenaar en zijn bouwteam in staat gesteld om de woning gefaseerd te renoveren, energiebesparingsstappen op een kosteneffectieve manier te integreren en in te spelen op de (comfort)wensen van de eigenaar. De ontwikkeling en uitrol van de voorgestelde aanpak zal Vlaanderen ondersteunen om een toename van de renovatieactiviteit te realiseren en een substantieel deel van zijn doelstelling om zijn totale gebouwenportefeuille uiterlijk tegen 2050 op 100 kWh/m² jaar of EPC (Energie Prestatie Certificaat) label A te hebben. Daarnaast worden gebouweigenaren en -bewoners geholpen om effectieve CO2-besparingen te realiseren, zodat de Europese doelstelling om het gebouwenbestand energiezuinig en broeikasgasneutraal (en vooral CO2-neutraal) te maken, kan worden bereikt.

Dit project creëert een digitaal ecosysteem waar potentiële verbouwers door het renovatieproces worden geleid en gekoppeld worden aan op maat gemaakte (maar modulaire) oplossingen van de deelnemende renovatieconsortia. 

Enerzijds krijgen gebruikers gepersonaliseerde, en indien nodig ook gefaseerde, renovatietrajecten aangeboden die worden gegenereerd door een zelflerende Artificiële Intelligentie-module. 

Anderzijds ontvangt de gebruiker automatisch een (pre-)offerte van een one-stop provider via een configuratieplatform waar modulaire renovatieoplossingen (inclusief off-site componenten) worden geïntegreerd in de geselecteerde renovatietrajecten. 

Als maatschappelijke doelstelling wil dit project het volgende in 5 jaar tijd bereiken: 

  • 1.000 extra woningen worden elk jaar in één stap gerenoveerd tot een BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw), 
  • voor 2.000 extra woningen wordt het energielabel op het  Energie Prestatie certificaat (EPC) verbeterd met één niveau 
  • voor 2.000 extra cases wordt in één stap het energielabel van de woning op het Energie Prestatie certificaat (EPC) verbeterd met 2 niveaus.

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten