Het Brussels gebouwenpark als bron van nieuwe materialen - BBSM

Terug naar : onderzoeksprojecten
Het Brusselse gebouwenpark wordt beschouwd als een bron van (bouw)materialen voor de toekomst.

Om de "stadsmijn" van grondstoffen, die het gebouwenpark omvat, op een duurzame manier te exploiteren, is het nodig de bestaande recyclagekanalen in en rond Brussel te versterken. Ook is het nodig om het valorisatiepotentieel te ontwikkelen voor de 'afvalstromen' die de komende decennia komen van gesloopte en gerenoveerde gebouwen.   

Het project heeft tot doel de kennis te vergroten over de soorten en hoeveelheden herbruikbare en recycleerbare materialen, evenals over de bestaande en in ontwikkeling zijnde verwerkingsmogelijkheden voor bouw- en sloopafval. Het project is ook geïnteresseerd in het ontwerpen en bouwen van nieuwe gebouwen en bouwmaterialen die gerecycleerde of hergebruikte materialen bevatten.   

Er is een technisch, praktisch en juridisch kader ontwikkeld om deze nieuwe toepassingsmogelijkheden te onderschrijven. Het bestaande netwerk van afvalverwerkingsbedrijven en leveranciers van gerecycleerde materialen wordt in kaart gebracht. Het project heeft het mogelijk gemaakt om een hulpmiddel te creëren voor het nemen van beslissingen waardoor het mogelijk is om de voorraden en stromen van materialen die door een renovatie worden gegenereerd in te schatten, maar ook om de milieubalans van renovatiewerkzaamheden en het potentieel voor hergebruik en recyclage van de materiaalstroom te evalueren.   

Het kader voor het aantonen van de technische prestaties van hergebruikte materialen is in de praktijk toegepast op 5 soorten materialen. Verschillende sloopsites werden gemonitord om ervan te leren wat betreft de typologie en de hoeveelheden afval en materialen die aanwezig zijn in het Brusselse gebouwenpark, wat het mogelijk maakte om de verschillende manieren om ze te recyclen te identificeren.

Met de steun van

In samenwerking met

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject ?

Gerelateerde projecten