Het gebruik van hout voor de renovatie en optopping van gebouwen in stedelijke omgeving - RECURWOOD

Terug naar : onderzoeksprojecten
De kennis en de innovaties inzake houtbouw vertalen naar en implementeren in de markt van renovatie, uitbreiding en optopping.

Bron : "Shutterstock"

Vlaanderen moet inzetten op een beleid voor renovatie om onze gebouwen klaar te maken voor een duurzame toekomst. 

De laatste decennia is er een sterke kennisopbouw inzake houtbouwoplossingen volgens een geïndustrialiseerde ‘sleutel-op-de-deur’-aanpak, met  focus op de nieuwbouw. Deze bouwwijze kan ook zijn meerwaarde hebben in renovatie, optopping en uitbreidingen vooral in een stedelijke omgeving en middelhoge gebouwen (van 10m tot max 25m). 

Het project RECURWOOD wil de kennis en de innovaties inzake houtbouw vertalen naar en implementeren in de zogenaamde RUO-markt (Renovatie, Uitbreiding en Optopping). 

Het project beoogt het volgende: 

 • Een bouwatlas waarin geoptimaliseerde RUO-bouwconcepten zijn opgenomen; 
 • Het uitwerken van verduidelijkende bouwdetails, inclusief checklists met aanduiding van elementen die bedrijfseigen kunnen worden gemaakt; 
 • Organiseren van thematische workshops die uit twee luiken bestaan: technische kennisdeling en in groep werken aan specifieke bouwdetails; 
 • Algemeen deel met thematische kennisverspreiding; 
 • Specifieke discussie voor het bedrijfseigen maken van deze kennis; 
 • Generieke oplossingen voor de nieuwe eisen op het gebied van brandreactie van houten gevelbekleding ; 
 • Rekenmodel voor de akoestische berekening van de bouwconcepten; 
 • Oplossingen die akoestisch en brandveilig voldoen voor middelhoogbouw. 

Met deze doelstellingen wil dit project: 

 • Het aandeel van houtbouw doen stijgen; 
 • De achterstand van de Vlaamse houtbouwsector op het gebied van RUO wegwerken; 
 • Een milieu- en klimaatvriendelijke bijdrage leveren aan de groeiende renovatienoden; 
 • Bijdragen tot de economische groei van de houtbouwsector in Vlaanderen. 

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten