Het hergebruik van gerecupereerde bouwelementen bevorderen - FCRBE

Terug naar : onderzoeksprojecten
Hergebruik begint aan de bron, door de opmaak van een goede inventaris

Het aantal bouwelementen dat na hun eerste toepassing hergebruikt wordt is zeer beperkt in Noordwest-Europa, dit ondanks het feit dat een groot aantal elementen technisch herbruikbaar is.  Dit resulteert in een hoge milieu-impact en een nettoverlies aan economische waarde. 

Het project beoogt om: 

  • de zichtbaarheid en vertegenwoordiging van de hergebruiksector in de bouwwereld te verbeteren, 
  • het hergebruik van bouwelementen uit gebouwen te stimuleren en 
  • de integratie van gerecupereerde producten in bouwprojecten te bevorderen. 

Het project genereert hiertoe een groot aantal resultaten en leverbaarheden zoals een online bedrijvengids en productengids, een standaardmethode voor de inventaris vooraf, demonstratieve pilootprojecten, een reeks brochures, … Deze resultaten zijn beschikbaar op de projectwebsite.  

Het project beoogt het aantal teruggewonnen bouwelementen dat op zijn actiegebied in omloop is, tegen 2032 met minstens 50% te verhogen.

Met de steun van

In samenwerking met

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten