Het loskomen van verven op baksteenmetselwerk

Terug naar : onderzoeksprojecten
Bij het schilderen van een bakstenen gevel wordt rekening gehouden met de karakteristieken van de baksteen, de verf en de samenstelling van de muur.

Het loskomen van verven op baksteenmetselwerk is een terugkerend fenomeen. Hoewel deze het gevolg kunnen zijn van de vorming van uitbloeiingen op het oppervlak van de bakstenen of van water dat door capillaire werking uit de grond opstijgt, zijn bepaalde verfafzettingen, die met name zijn waargenomen bij zogenoemde verfbare bakstenen, al enkele jaren onopgehelderd gebleven.  

Bovendien beperkt de versterking van de thermische isolatie van de muren door na-isolatie de waterstromen in het metselwerk en kan dit ook de oorzaak zijn van verfdelaminatie. Ten slotte is de vergroening van geschilderde gevels een ander verschijnsel dat steeds meer wordt waargenomen. 

Dit project beoogt de processen van loskomen en vergroening van metselwerkverven voor buiten te begrijpen en te verklaren, hulpmiddelen aan te reiken om dit soort aandoeningen te voorkomen en oplossingen voor te stellen om de waargenomen aandoeningen te verhelpen. 

Het project draagt in het bijzonder bij tot de versterking van de voorschriften voor bakstenen en meer in het bijzonder voor de bakstenen waarvan bekend is dat zij moeten worden geverfd, en tot de opstelling van aanbevelingen voor het aanbrengen van de verven, waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken van de ondergrond (zuigend vermogen, ruwheid,...) en de configuratie van de muur (aanwezigheid van een loper, na-isolatie, isolatie door het interieur). 

De resultaten van het project en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen worden verspreid onder de betrokken sectoren (aannemers, baksteen- en verffabrikanten) teneinde het verschijnsel van loskomen van verven op metselwerk te beperken. 

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten