Impact op de binnenluchtkwaliteit van filters voor ventilatiesystemen - OUT2IN

Terug naar : onderzoeksprojecten
Buitenluchtpolluenten die via ventilatie worden binnengebracht, beïnvloeden de binnenluchtkwaliteit. Het is het beste om hun introductie in het gebouw te beperken.

Buitenlucht bevat onvermijdelijk bepaalde polluenten, zoals fijn stof, en stikstofoxiden, waarvan de concentraties nog steeds zorgwekkend zijn. Ventilatiesystemen spelen een rol bij de introductie van deze polluenten in het gebouw, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de binnenluchtkwaliteit en de gezondheid van de bewoners. 

Het doel van dit project is, in het kader van de binnenluchtkwaliteit, de rol te bestuderen van mechanische ventilatiesystemen (C- en D-systemen) bij het binnendringen van polluenten uit de buitenlucht: de mate waarin conventionele luchtfiltratie volstaat, en de bijdrage van geavanceerde filtratie en elektrostatische precipitatie als innovatieve techniek om het binnendringen van verontreinigende stoffen uit de buitenlucht via ventilatie te voorkomen. 

De toegevoegde waarde van de aanpak ligt in de uitvoering van metingen op basis van de natuurlijke polluentenbelading van de Brusselse buitenlucht, binnen een deeltjesmeetbereik van 10 nm tot 10 µm. Dit bereik omvat zowel gangbare en reeds gereglementeerde partikelklassen (PM10 & PM2.5), maar eveneens klassen van fijnere partikels (PM1 , PM0.1)  die vandaag de dag nog maar weinig aandacht krijgen. Bovendien wordt de filtratie-efficiëntie gedurende een periode van 1 jaar als functie van de tijd gecontroleerd en wordt er eveens rekening gehouden met de afvang en binnenbrengen van chemische polluenten (O3, NOX en VOC's) door filters en ventilatiesystemen. 

De ventilatie- en aanverwante sectoren, alsmede aannemers en ontwerpers krijgen een beslissingsboom voor de keuze van de geschikte techniek naargelang de vereiste filtratie- of zuiveringsgraad, een strategie voor risicobeheer bij piekpolluties in buitenlucht, aanbevelingen voor o.a. intelligente ventilatiestrategieën in stedelijke omgevingen. 

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten