Innovatieve oplossingen voor het beheer van de middelen op de werf - DeepConstruct

Terug naar : onderzoeksprojecten
Ter plaatse is het beheer en de controle van de middelen en de toewijzing van de werknemers tijdrovend en kan worden geoptimaliseerd.

Bron: "Shutterstock"

Bouwbedrijven zijn georganiseerd per project. Elke bouwplaats krijgt middelen zoals mannen, machines of voertuigen toegewezen en moet zich houden aan de beperkingen inzake kosten, termijnen en kwaliteit. Aangezien de middelen beperkt zijn, moeten zij over de projecten worden verdeeld.   

Twee frustraties liggen aan de basis van het DeepConstruct project:    

De eerste komt van het beheer ter plaatse. Voor elke ter plaatse aanwezige grondstof is het noodzakelijk om een groot aantal administratieve documenten te beheren zoals bekwaamheidsattesten, identiteitsdocumenten, enz. In de loop van een jaar kan dit oplopen tot duizenden te beheren documenten. Voor een bepaalde onderaannemer moet deze verwerking individueel worden uitgevoerd op alle sites waarop hij actief is. Dit is een zware en tijdrovende taak voor sitebeheer. Het kan ook leiden tot fouten bij de controle en dus het bedrijf blootstellen aan aanzienlijke boetes.

De tweede frustratie vloeit voort uit het beheer van de personeelsaffectatie op de verschillende locaties. Het is niet gemakkelijk om de optimale locatie voor werknemers te bepalen, rekening houdend met hun vaardigheden, de ligging van hun huizen en de werf. Het is niet ongewoon dat teams van hetzelfde bedrijf elkaar elke ochtend kruisen om naar werklocaties te gaan die op aanzienlijke afstand van hun respectievelijke woningen liggen. Dit veroorzaakt onnodige kosten en vergroot de CO²afdruk van het bedrijf.  

Doel van het DeepConstruct project is een bemiddelingsplatform te creëren dat het mogelijk maakt informatie en documenten met betrekking tot de ter plaatse gebruikte middelen uit te wisselen en automatisch te verifiëren.  Daartoe wordt een samenwerkingsplatform ontwikkeld. Op die manier kan de uitwisseling van informatie tussen de verschillende actoren worden georganiseerd met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de gegevens (GDPR). Het zal ook de automatisering van de verwerking en analyse van documenten mogelijk maken dankzij Artificiële Intelligentie (AI) en de optimalisering van het plan voor de toewijzing van middelen met behulp van een beperkt optimaliseringsalgoritme.   

Uiteindelijk is het de bedoeling de algemene efficiëntie en veiligheid op onze bouwplaatsen aanzienlijk te verbeteren en tegelijk de CO²afdruk van de bedrijven te verkleinen.

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten