Innovatieve ventilatiesystemen voor renovaties - PRIO-CLIMAT

Terug naar : onderzoeksprojecten
Ventilatie is essentieel, maar wordt vaak verwaarloosd bij renovatie, vooral wanneer het budget beperkt is

Een gezond binnenklimaat en vooral een goede luchtkwaliteit, zijn essentieel voor het comfort en de gezondheid van de bewoners. Het binnenklimaat is echter slechts één van de elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de renovatie van een gebouw; ook andere aspecten, zoals isolatie, luchtdichtheid en verwarming moeten worden overwogen. Dit vereist vaak het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes, voornamelijk om economische redenen. 

Het installeren van een ventilatiesysteem dat voldoet aan de norm NBN D 50-001 in een bestaande woning is niet altijd eenvoudig. Er kunnen zich verschillende uitdagingen voordoen, zoals de plaats die nodig is om een ventilatie-unit te installeren, de ruimte die nodig is voor de kanalen, de plaatsing van  natuurlijke toevoerroosters wanneer de raamkaders niet worden vervangen, enz. 

Het doel van het Prio-Climat-project is innovatieve ventilatiesystemen te ontwikkelen die gemakkelijker bij renovatie kunnen worden toegepast. Deze systemen werden geoptimaliseerd in de concrete context van de renovatie van sociale woningen van de « Anderlechtse Haard ». Deze optimalisatie is gericht op het bereiken van een compromis tussen economische beperkingen, luchtkwaliteit en gebruikerstevredenheid, terwijl de energieprestaties onder controle blijven.  

 

Een evaluatie van de prestaties- van ventilatieconcepten, vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit en energieverbruik, werd uitgevoerd door monitoring van bestaande woningen vóór en na renovatie. Ook werd de tevredenheid van de bewoners over deze ventilatieconcepten geëvalueerd. Ten slotte werden de innovatieve ventilatieconcepten geoptimaliseerd door middel van numerieke simulaties. 

Het Prio-Climat-project maakte met name de technische optimalisering mogelijk van verschillende innovatieve ventilatieconcepten die specifiek zijn aangepast aan de renovatie van bescheiden woningen zoals sociale woningen. Alternatieve ventilatiestrategieën, dan deze beschreven in de norm NBN D 50-001, zijn geïdentificeerd, maar die niettemin zeer efficiënt zijn, zoals de systemen C-hal, D-cascade, C-cascade, enz. De in het project ontwikkelde methodologie maakt het mogelijk het meest geschikte ventilatieconcept te kiezen voor elk renovatiegeval,  in het bijzonder op basis van: de configuratie van de woning (aantal kamers, enz.), de luchtdichtheid van de schil, de projectprioriteiten in termen van energieprestatie, comfort of budget, enz.

Onze publicaties over dit onderwerp

In samenwerking met

Régie des quartiers d’Anderlecht

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten