Interdisciplinair Circulair Architectuur Laboratorium - ICAL

Terug naar : onderzoeksprojecten
Een interdisciplinaire partnerschap om architecten en bouwteams te ondersteunen bij keuzes met betrekking tot circulair bouwen.

Bron: "Shutterstock"

De transitie naar een circulaire bouwwereld is enkel mogelijk wanneer er wordt gekozen voor circulaire bouwsystemen en veranderingsgerichte ontwerpstrategieën. Deze keuze ligt in hoofdzaak bij de architect of het bouwteam tijdens de ontwerpfase. 

Er zijn hier en daar wel pogingen tot bibliotheken van circulaire bouwsystemen maar  er is echter geen enkele database met constructiedetails gebaseerd op circulaire systemen of toekomstgerichte ontwerpstrategieën. Bovendien is er in de klassieke architectuurpraktijk weinig tijd om het takenpakket nog verder uit te breiden met onderzoek naar circulair bouwen. 

De doelstelling van het ICAL project is dan ook tweeledig: 

Het oprichten van het ‘Interdisciplinair Circulair Architectuur Laboratorium’ of kortweg ICAL.  Dit is een nieuwe schakel in het waardenetwerk en zal architecten en bouwteams ondersteunen bij keuzes met betrekking tot circulair bouwen. ICAL bestaat uit verschillende interdisciplinaire partnerschappen tussen architecten, uitvoerders, producenten en kennisinstellingen. Deze samenwerking is essentieel voor het succesvol sluiten van kringlopen. Dit eist namelijk een holistische, multi-gespecialiseerde projectaanpak. 

Anderzijds praktisch wordt via een website een levend naslagwerk opgebouwd met circulaire bouwprojecten.  Van ontwerp tot uitvoering worden de beslissingsmomenten en de uitvoeringsfases real-life gedocumenteerd .

Het project draagt hierdoor bij tot het leren, demonstreren en verspreiden van de principes van de circulaire bouweconomie.

Onze publicaties over het onderwerp

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project ?

Gerelateerde projecten