Interdisciplinair netwerk voor slimme, gezonde, leeftijdsvriendelijke omgevingen - NET4AGE-FRIENDLY

Terug naar : onderzoeksprojecten
Nieuwe ecosystemen die de sectoren gezondheidszorg, bouw, milieu en ICT op elkaar afstemmen, worden gecreëerd om de inclusie en het welzijn van ouderen in een digitale wereld te bevorderen.

Bron "Shutterstock"

Lage geboortecijfers en een langere levensverwachting leiden tot demografische veranderingen en een vergrijzende bevolking die wereldwijd wordt gevoeld, maar lokale interventie vereist. In 2007 publiceerde de WHO een gids (Global Age-friendly cities) die de uitdagingen van vergrijzing en verstedelijking beschrijft.

Eén van de uitdagingen, ook in België, is de invoering van een meer gecoördineerde aanpak in verschillende sectoren. Gezondheidszorg, sociale diensten, communicatietechnologieën en de bebouwde omgeving moeten samen oplossingen ontwikkelen om sociale inclusie, onafhankelijkheid en gezond en actief ouder worden in de samenleving te bevorderen. Dit is een zeer ambitieuze doelstelling, die vertaald is in het SHAFE-concept 'Smart Healthy Age-Friendly Environments'. 

Dit concept vormt op zich de vertrekbasis van het project NET4AGE, een COST-actie (COoperation in Science & Technology) die meer dan 160 partners , waaronder Buildwise,  verzamelt om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. 
Gezien de grote omvang van het consortium en de verschillende profielen die worden samengebracht (artsen, sociologen, IT-specialisten, onderzoekers, architecten, overheden, bedrijven, etc.), wordt de kennis op een gestructureerde manier verzameld in 5 werkgroepen. 

Buildwise is actief in twee thema's gewijd aan "gebruikersgerichte inclusieve ontwerppraktijken voor leeftijdsvriendelijke omgevingen en gemeenschappen" en "de impact en duurzaamheid van het SHAFE-concept".
De blog van NET4AGE maakt het best duidelijk op welke manier er aan kennisuitwisseling en kennisopbouw wordt gedaan. SHAFE implemented through NET4Age-friendly is door de Verenigde Naties erkend als best practice die bijdraagt tot de UN Sustainability Goals.

Ontdek de website van het project!

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten