Kwalitatieve Warmtenetten - Q-NET

Terug naar : onderzoeksprojecten
Kwalitatieve uitrol van collectieve warmte met behulp van een combilus en/of warmtenetten.

Bron: "Shutterstock"

Naast de individuele ketel en centrale verwarming op het niveau van het gebouw, vindt het warmtenet een plaats in de efficiëntere verwarmingssystemen in combinatie met SWW-productie. Maar tot nu toe, zijn er nog veel vragen over de goede installatie van het ontwerp.  

Het doel van dit project is een code van goede praktijk te ontwikkelen voor collectieve warmtevoorziening met technisch water (combilus of warmtenet), met volgende speerpunten : 

  • ontwerprichtlijnen- en tools voor combilus en centrale warmte- en koudeproductie, vertaald vanuit recent wetenschappelijk onderzoek voor de installateur. 
  • Integratie van gezondheidsaspecten in de ontwerprichtlijnen vanuit bijkomend wetenschappelijk onderzoek over Legionella-ontwikkeling in sanitaire warmtewisselaars 
  • kwaliteitskader voor afleversets in al zijn vormen, rekening houdend met toekomstige noden, hierbij verder bouwend op de al ontwikkelde testen. 
  • Initiëren en faciliteren van valorisatietrajecten inzake optimalisatie van operationele efficiëntie door kwaliteitsbewaking en smartmetering. 
  • Cursusmateriaal voor hybride warmte en combilus 

Het project beoogt de kwalitatieve uitrol van collectieve warmte (combilus en/of warmtenetten) en koude met oog op verduurzaming van het thermisch comfort en sanitair warm waterbereiding. 

De doelgroep van dit project zijn alle actoren betrokken bij een collectief net, gaande van beheerder, eigenaar, distributiefirma, fabrikanten, studiebureaus en installateurs. 

Met de steun van

In samenwerking met

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten